Práva, ktoré máme, si zobrať nedáme!

Delegáti Snemu KOZ SR sa na svojom dnešnom rokovaní o.i. zaoberali aj legislatívnymi zámermi vlády SR s negatívnymi sociálnymi dopadmi, za čím odbory vidia najmä snahu o znižovanie mzdových a sociálnych štandardov pracujúcich. Preto KOZ SR v súvislosti s udalosťami posledných týždňov s podporou odborových zväzov plánuje v nadchádzajúcich troch týždňoch organizovať protestné pochody vo viacerých mestách Slovenska.

Minister práce Milan Krajniak na poslednom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR prerušil v bode týkajúcom sa ustanovenia minimálnej mzdy na rok 2021 rokovanie a odišiel so zástupcami zamestnávateľov na individuálne rokovanie, čo považujeme za hrubé porušenie prin-

cípu tripartitného sociálneho dialógu. Z toho dôvodu zástupcovia KOZ SR odišli z rokovania HSR. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny navrhol a následne vláda SR schválila zmenu zákona o minimálnej mzde vrátane nedodržania automatu, zníženie príplatkov, minimálnych mzdových nárokov, 13.dôchodkov. Plánuje sa zrušenie stropu dôchodkového veku, či výhod 13. a 14. platu, zmena zákona o tripartite, či Zákonníka práce v otázke zavedenia 20% hranice reprezentatívnosti odborov.

„Protestné pochody za práva všetkých zamestnancov“ sa uskutočnia v 6 miestach Slovenska, a to: 17.9.2020 Košice, 18.9. 2020 Prešov, 22.9. 2020 Banská Bystrica, 24.9. 2020 Žilina, 28.9. 2020 Trenčín, 29.9. 2020 Trnava, so začiatkom o cca 15:30.

Vychádzajúc z formulovaných návrhov vlády možno predpokladať skôr negatívny zásah do postavenia a práv zamestnancov. Minister práce napríklad pri svojom návrhu minimálnej mzdy do svojej ponuky pre zamestnávateľov ešte prihodil zníženie minimálnych mzdových taríf, zníženie automatu pre výpočet minimálnej mzdy, zníženie príplatkov a ich zmrazenie po budúcom roku. Túto úsporu nákladov zamestnávateľov, čiže úsporu na občanoch prezentuje ako pomoc zamestnancom. On im však len zobral to, na čo mali legitímny a zákonný nárok. „Dopady pandémie a záchrana ekonomiky skončila na pleciach zamestnancov, ktorým bol vyhotovený účet takmer za miliardu eur! A opäť raz si utiahnu opasky len oni. Počas krízy buď stratili prácu, znížil sa im príjem, alebo boli odkázaní na sociálne dávky a teraz ešte zaplatia aj účet za obnovu ekonomiky,“ uviedla viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

PROTESTY VO VEĽKÝCH MESTÁCH NA SLOVENSKU

⚠ PROTESTY VO VEĽKÝCH MESTÁCH NA SLOVENSKU ⚠Viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová priblížila, že Krajniak viackrát spochybnil mandát predstaviteľov KOZ, reprezentatívnosť a počet zamestnancov, ktorých KOZ reprezentuje. Vyčíslila, že KOZ pri kolektívnom vyjednávaní zastupuje na odvetvovej úrovni 829 469 zamestnancov."Na pôde tripartity zastupujeme všetkých zamestnancov. Vyjadrenia typu, že zastupujeme len 200-tisíc zamestnancov, sú lživé a účelové a cielené na to, aby oslabili pozíciu a rešpekt KOZ. Odmietame oslabovanie práv a nárokov zamestnancov, ktoré sa deje v najbližších dňoch a týždňoch," povedala Uhlerová s tým, že viaceré legislatívne zámery sa pripravujú v Zákonníku práce, kolektívnom vyjednávaní, v zákone o trojstranných konzultáciách.Článok: https://slovensko.hnonline.sk/2209407-odborari-ohlasili-protesty-vo-velkych-mestach-na-slovenskuVideo: Zdroj TASR

Uverejnil používateľ Monika Uhlerová – viceprezidentka KOZ SR Piatok 11. septembra 2020

 

Protestnými pochodmi chce KOZ SR upozorniť vládu, že všetci pracujúci si zaslúžia rešpekt. V rebríčku „kvality“ slovenských pracovných miest v rámci krajín EÚ odpracuje slovenský zamestnanec ročne o 32 dní viac ako nemecký zamestnanec, máme 1. najvyšší podiel zamestnancov pracujúcich v noci, 2.najvyšší podiel zamestnancov pracujúcich cez agentúry dočasného zamestnávania, či 4. najvyšší podiel zamestnancov pracujúcich na zmeny. „Slovenská minimálna mzda je 4. najnižšia minimálna mzda v parite kúpnej sily, aj v priemerných nákladoch práce máme 4. najnižšie priemerné celkové náklady práce na zamestnanca v parite kúpnej sily,“ dodala M. Uhlerová.

„A naša vláda hľadá úsporu na strane zamestnancov. Preto chceme protestami dať najavo náš nesúhlas so snahou a konaním vlády, ktorými sa snaží o znižovanie mzdových a sociálnych štandardov pracujúcich, a zároveň naznačiť, že takýmito jednostrannými protizamestnaneckými a protisociálnymi opatreniami sa sociálny zmier skončil,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.