Košice: Práva, ktoré máme, si zobrať nedáme!

KOZ SR

Za navrhovanými legislatívnymi zámermi vlády SR vidia odbory najmä snahu o znižovanie mzdových a sociálnych štandardov pracujúcich. Preto KOZ SR v súvislosti s udalosťami posledných týždňov s podporou odborových zväzov organizuje protestné pochody vo viacerých mestách Slovenska. Prvým mestom dnes boli Košice, o deň neskôr sa protestný pochod uskutoční v Prešove (v ďalších týždňoch Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Trnava).

Minister práce Milan Krajniak na poslednom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR prerušil v bode týkajúcom sa ustanovenia minimálnej mzdy na rok 2021 rokovanie a odišiel so zástupcami zamestnávateľov na individuálne rokovanie, čo považujeme za hrubé porušenie princípu tripartitného sociálneho dialógu. Z toho dôvodu zástupcovia KOZ SR odišli z rokovania HSR.

Vychádzajúc z formulovaných návrhov vlády možno predpokladať skôr negatívny zásah do postavenia a práv zamestnancov. Minister práce napríklad pri svojom návrhu minimálnej mzdy do svojej ponuky pre zamestnávateľov ešte prihodil zníženie minimálnych mzdových taríf, zníženie automatu pre výpočet minimálnej mzdy, zníženie príplatkov a ich zmrazenie po budúcom roku. Túto úsporu nákladov zamestnávateľov, čiže úsporu na občanoch prezentuje ako pomoc zamestnancom. On im však len zobral to, na čo mali legitímny a zákonný nárok. „Dopady pandémie a záchrana ekonomiky skončila na pleciach zamestnancov, ktorým bol vyhotovený účet takmer za miliardu eur! A opäť raz si utiahnu opasky len oni. Počas krízy buď stratili prácu, znížil sa im príjem, alebo boli odkázaní na sociálne dávky a teraz ešte zaplatia aj účet za obnovu ekonomiky,“ uviedla viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny navrhol a následne vláda SR schválila okrem už spomenutej zmene zákona o minimálnej mzde vrátane nedodržania automatu, zníženie príplatkov, minimálnych mzdových nárokov, 13.dôchodkov. Plánuje sa zrušenie stropu dôchodkového veku, či výhod 13. a 14. platu, zmena zákona o tripartite, či Zákonníka práce v otázke zavedenia 20% hranice reprezentatívnosti odborov.

Protestnými pochodmi chce KOZ SR upozorniť vládu, že všetci pracujúci si zaslúžia rešpekt. V rebríčku „kvality“ slovenských pracovných miest v rámci krajín EÚ odpracuje slovenský zamestnanec ročne o 32 dní viac ako nemecký zamestnanec, máme 1. najvyšší podiel zamestnancov pracujúcich v noci, 2.najvyšší podiel zamestnancov pracujúcich cez agentúry dočasného zamestnávania, či 4. najvyšší podiel zamestnancov pracujúcich na zmeny. „Slovenská minimálna mzda je 4. najnižšia minimálna mzda v parite kúpnej sily, aj v priemerných nákladoch práce máme 4. najnižšie priemerné celkové náklady práce na zamestnanca v parite kúpnej sily,“ dodala M. Uhlerová.

„Naša vláda hľadá úsporu na strane zamestnancov. Preto chceme protestami dať najavo náš nesúhlas so snahou a konaním vlády, ktorými sa snaží o znižovanie mzdových a sociálnych štandardov pracujúcich,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško. „Správanie ministra práce, ktorý ide takto primitívne trestať neposlušné odbory, patrí do repertoáru autoritárskych a diktátorských režimov, nie do modernej demokratickej krajiny, ktorú sa snažíme na Slovensku vybudovať. Vyzývam preto poslancov NRSR, aby odmietli všetky návrhy zákonov z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré búrajú základy demokracie a sociálneho štátu a vracajú nás do 50 rokov minulého storočia,“ pokračoval M. Magdoško. Prezident KOZ SR zároveň vyzval predsedu vlády SR Igora Matoviča, aby sa stal gestorom obnovenia sociálneho zmieru a zamedzil ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny nezmyselne trestať odbory za obhajobu ústavného práva zamestnancov na primeranú mzdu.

KOZ SR v jej aktivitách podporila aj Českomoravská konfederácia odborových zväzov, podľa ktorej je hlas, zaznievajúci z protestných pochodov v slovenských mestách, vážnym varovným hlasom, ktorý ukáže, ako si slovenská vláda váži sociálny zmier. „Ukazuje sa, že dnešný útok na minimálnu mzdu na Slovensku je, žiaľ, začiatkom útoku na postavenie slovenských zamestnancov. Zamestnanec má byť obetný baránok, ktorý má zaplatiť dopady pandémie a záchranu ekonomiky,“ uviedol predseda ČMKOS Josef Středula.

Aj podľa Európskej odborovej konfederácie, ktorej je KOZ SR členom, je neakceptovateľné, ak minister práce nazýva odborárov vydieračmi, čo je v rozpore s duchom sociálneho dialógu a neprijateľný útok na legitimitu odborov. „Európska odborová konfederácia bude spolupracovať s KOZ SR a na akékoľvek porušenie ľudských práv a európskych či medzinárodných dohovorov zo strany slovenskej vlády bude upozornená Európska komisia a ďalšie európske a medzinárodné inštitúcie,“ uviedol vo svojom liste generálny tajomník EOK Luca Visentini.

Fotogaléria:

KOZ SR