Banská Bystrica: Protesty pokračujú na strednom Slovensku

V súvislosti s udalosťami posledných týždňov KOZ SR s podporou odborových zväzov organizuje protestné pochody vo viacerých mestách Slovenska. Minulý týždeň sa pochody konali v Košiciach a Prešove, tento týždeň sa stretávame v Banskej Bystrici a Žiline, budúci týždeň v Trenčíne a Trnave. Dnes pokračovali protestné pochody v Banskej Bystrici. Dôvodom protestov sú navrhované legislatívne zámery vlády SR, za ktorými vidia odbory najmä snahu o znižovanie mzdových a sociálnych štandardov pracujúcich.

Vychádzajúc z formulovaných návrhov vlády možno predpokladať skôr negatívny zásah do postavenia a práv zamestnancov. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny navrhol a následne vláda SR a NR SR v prvom čítaní schválila zmenu zákona o minimálnej mzde vrátane nedodržania automatu, zníženie príplatkov, minimálnych mzdových nárokov, 13.dôchodkov. Plánuje sa zrušenie stropu dôchodkového veku, či výhod 13. a 14. platu, zmena zákona o tripartite, či Zákonníka práce v otázke reprezentatívnosti odborov. Protestnými pochodmi chce KOZ SR upozorniť vládu, že všetci pracujúci si zaslúžia rešpekt.

Prezident KOZ SR zároveň vyzval predsedu vlády SR Igora Matoviča, aby sa stal gestorom obnovenia sociálneho zmieru a zamedzil ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny nezmyselne trestať odbory za obhajobu ústavného práva zamestnancov na primeranú mzdu.

KOZ SR v jej aktivitách opäť podporili aj českí, poľskí a maďarskí odborári: „Nemôžeme len v tichosti sledovať takéto nepriateľské zaobchádzanie s odbormi a vyzývame slovenské orgány, aby znovu obnovili skutočný sociálny dialóg so sociálnymi partnermi a aby stiahli iniciatívy namierené proti zamestnancom a proti odborom.“