Minister práce nemá nič iné na práci, ako likvidáciu sociálneho dialógu?

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny zvolal na dnes na Úrade vlády SR pracovné stretnutie nazvané „Pokračovanie sociálneho dialógu“, čím nahradil rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Minister práce týmto len potvrdzuje svoje snahy, avizované už dávnejšie, o rozbitie sociálneho dialógu a podkopanie autority KOZSR ako jedinej reprezentatívnej odborovej centrály na pôde tripartity.

Sociálne partnerstvo v podobe tripartity je inštitucionalizáciou sociálneho dialógu na najvyššej úrovni za účasti reprezentatívnych zástupcov zamestnancov v podobe odborových organizácií, zástupcov zamestnávateľov a štátu. Má jasne zadefinovaný význam, ciele, obsah, aktérov a kritéria účasti. Tým, čo minister predvádza posledné týždne, len demonštruje, že nemá ani skúsenosť, ani znalosť a ani rešpekt k sociálnym partnerom a dialógu. Ten len účelovo využíva na dosahovanie svojich politických cieľov.

Prizvaním rôznych aktérov z mimovládneho sektora, odborových združení s pochybnou reprezentatívnosťou a mizivou členskou základňou potvrdzuje, že má záujem o realizáciu a fragmentáciu zástupcov zamestnancov a favorizáciu tých, ktorí s ním a jeho návrhmi súhlasia.

KOZSR sa na takomto krivení sociálneho dialógu odmieta podieľať.

✊ MINISTER PRÁCE NEMÁ NIČ INÉ NA PRÁCI, AKO LIKVIDÁCIU SOCIÁLNEHO DIALÓGU?

✊ MINISTER PRÁCE NEMÁ NIČ INÉ NA PRÁCI, AKO LIKVIDÁCIU SOCIÁLNEHO DIALÓGU?Minister práce, sociálnych vecí a rodiny zvolal na dnes na Úrade vlády SR pracovné stretnutie nazvané „Pokračovanie sociálneho dialógu“, čím nahradil rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR.Minister práce týmto len potvrdzuje svoje snahy, avizované už dávnejšie, o rozbitie sociálneho dialógu a podkopanie autority KOZSR ako jedinej reprezentatívnej odborovej centrály na pôde tripartity.Sociálne partnerstvo v podobe tripartity je inštitucionalizáciou sociálneho dialógu na najvyššej úrovni za účasti reprezentatívnych zástupcov zamestnancov v podobe odborových organizácií, zástupcov zamestnávateľov a štátu. Má jasne zadefinovaný význam, ciele, obsah, aktérov a kritéria účasti. Tým, čo minister predvádza posledné týždne, len demonštruje, že nemá ani skúsenosť, ani znalosť a ani rešpekt k sociálnym partnerom a dialógu. Ten len účelovo využíva na dosahovanie svojich politických cieľov.Prizvaním rôznych aktérov z mimovládneho sektora, odborových združení s pochybnou reprezentatívnosťou a mizivou členskou základňou potvrdzuje, že má záujem o realizáciu a fragmentáciu zástupcov zamestnancov a favorizáciu tých, ktorí s ním a jeho návrhmi súhlasia.Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky – KOZ SR sa na takomto krivení sociálneho dialógu odmieta podieľať.👀 Sledujte: https://www.kozsr.sk/2020/09/14/priebezne-aktualizovane-protestne-pochody-za-prava-vsetkych-zamestnancov/📍 Facebook udalosť:https://www.facebook.com/events/681347909404489✊✊Len spoločne môžeme zabojovať za naše práva!✊✊#ProtestyKOZSR

Uverejnil používateľ Monika Uhlerová – viceprezidentka KOZ SR Pondelok 28. septembra 2020