Trenčín: Protesty pokračujú – Práva, ktoré máme, si zobrať nedáme!

V súvislosti s udalosťami posledných týždňov KOZ SR s podporou odborových zväzov organizuje protestné pochody vo viacerých mestách Slovenska. V minulých týždňoch sa pochody konali v Košiciach, Prešove, Bystrici a Žiline, dnes je protestné zhromaždenie v Trenčíne a zajtra Trnave. Dôvodom protestov sú navrhované legislatívne zámery vlády SR, za ktorými vidia odbory najmä snahu o znižovanie mzdových a sociálnych štandardov pracujúcich.

Minister práce Milan Krajniak na poslednom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR prerušil v bode týkajúcom sa ustanovenia minimálnej mzdy na rok 2021 rokovanie a odišiel so zástupcami zamestnávateľov na individuálne rokovanie, čo považujeme za hrubé porušenie princípu tripartitného sociálneho dialógu. Z toho dôvodu zástupcovia KOZ SR odišli z rokovania HSR.

Vychádzajúc z formulovaných návrhov vlády možno predpokladať skôr negatívny zásah do postavenia a práv zamestnancov. Minister práce napríklad pri svojom návrhu minimálnej mzdy do svojej ponuky pre zamestnávateľov ešte prihodil zníženie minimálnych mzdových taríf, zníženie automatu pre výpočet minimálnej mzdy, zníženie príplatkov a ich zmrazenie po budúcom roku. Túto úsporu nákladov zamestnávateľov, čiže úsporu na občanoch prezentuje ako pomoc zamestnancom. On im však len zobral to, na čo mali legitímny a zákonný nárok. „Dopady pandémie a záchrana ekonomiky skončila na pleciach zamestnancov, ktorým bol vyhotovený účet takmer za miliardu eur! A opäť raz si utiahnu opasky len oni. Počas krízy buď stratili prácu, znížil sa im príjem, alebo boli odkázaní na sociálne dávky a teraz ešte zaplatia aj účet za obnovu ekonomiky,“ uviedla viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Pritom podľa najnovšej makroprognózy Inštitútu finančnej politiky slovenská ekonomika v tomto roku poklesne „len“ o 6,7 %. Odhady z júna ešte hovorili o prepade o 9,8 %. V budúcom roku by už HDP mal rásť o 5,5 %. V ďalších dvoch rokoch by si mohol udržať rast okolo 4 %, ak sa naplní priaznivejší vedľajší scenár vďaka peniazom z plánu obnovy EÚ. „Výhľady slovenskej ekonomiky sa teda zlepšujú a dávajú priestor na to, aby zamestnanci neboli tí, ktorí zaplatia ekonomické dopady pandémie,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny navrhol a následne vláda SR a NR SR v prvom čítaní schválila už spomenutú zmenu zákona o minimálnej mzde vrátane nedodržania automatu, zníženie príplatkov, minimálnych mzdových nárokov, 13.dôchodkov. Plánuje sa zrušenie stropu dôchodkového veku, či výhod 13. a 14. platu, zmena zákona o tripartite, či Zákonníka práce v otázke reprezentatívnosti odborov.

Protestnými pochodmi chce KOZ SR upozorniť vládu, že všetci pracujúci si zaslúžia rešpekt. V rebríčku „kvality“ slovenských pracovných miest v rámci krajín EÚ odpracuje slovenský zamestnanec ročne o 32 dní viac ako nemecký zamestnanec, máme 1. najvyšší podiel zamestnancov pracujúcich v noci, 2.najvyšší podiel zamestnancov pracujúcich cez agentúry dočasného zamestnávania, či 4. najvyšší podiel zamestnancov pracujúcich na zmeny. „Slovenská minimálna mzda je 4. najnižšia minimálna mzda v parite kúpnej sily, aj v priemerných nákladoch práce máme 4. najnižšie priemerné celkové náklady práce na zamestnanca v parite kúpnej sily,“ dodala M. Uhlerová.

„Naša vláda hľadá úsporu na strane zamestnancov. Preto chceme protestami dať najavo náš nesúhlas so snahou a konaním vlády, ktorými sa snaží o znižovanie mzdových a sociálnych štandardov pracujúcich,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško. „Správanie ministra práce, ktorý ide takto primitívne trestať neposlušné odbory, patrí do repertoáru autoritárskych a diktátorských režimov, nie do modernej demokratickej krajiny, ktorú sa snažíme na Slovensku vybudovať. Vyzývam preto poslancov NRSR, aby odmietli všetky návrhy zákonov z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré búrajú základy demokracie a sociálneho štátu a vracajú nás do 50 rokov minulého storočia,“ pokračoval M. Magdoško.

Prezident KOZ SR zároveň vyzval predsedu vlády SR Igora Matoviča, aby sa stal gestorom obnovenia sociálneho zmieru a zamedzil ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny nezmyselne trestať odbory za obhajobu ústavného práva zamestnancov na primeranú mzdu.

KOZ SR v jej aktivitách podporili aj českí, poľskí, maďarskí a rakúski odborári, ktorí jednoznačne odsudzujú postup slovenskej vlády a vnímajú nebezpečenstvo ohlásených vládnych opatrení. Neprijateľné je predovšetkým zhoršenie súčasného stavu pri možnostiach uzatvárať kolektívne zmluvy a oslabenie pozície odborov. Minister práce musí pokračovať v rokovaniach sociálneho partnerstva podľa zvyklostí, bok po boku, v spolupráci s organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov, ktorá je založená na vzájomnom rešpekte a rovnosti aktérov.

Aj podľa Európskej odborovej konfederácie, ktorej je KOZ SR členom, je neakceptovateľné, ak minister práce nazýva odborárov vydieračmi, čo je v rozpore s duchom sociálneho dialógu a neprijateľný útok na legitimitu odborov. „Európska odborová konfederácia bude spolupracovať s KOZ SR a na akékoľvek porušenie ľudských práv a európskych či medzinárodných dohovorov zo strany slovenskej vlády bude upozornená Európska komisia a ďalšie európske a medzinárodné inštitúcie,“ uviedol vo svojom liste generálny tajomník EOK Luca Visentini.

V podpornom liste Medzinárodná odborová konfederácia (MOK), ktorá zastupuje 207 miliónov zamestnancov v 163 krajinách uviedla, že nastal čas na novú sociálnu dohodu medzi zamestnancami, vládou a podnikmi, ktorá by mala obsahovať minimálny prah všeobecnej záruky práce pre všetkých zamestnancov, minimálnu mzdu a kolektívne vyjednávanie, rešpektovanie práv zamestnancov a ich odborov a skutočný sociálny dialóg. „Za tieto ciele bojujeme globálne a dnes sa pridávame k vašim protestom žiadajúc o adekvátnu mzdu, rešpektovanie dôstojnosti a práv všetkých zamestnancov na Slovensku a rešpektovanie odborov a kolektívneho vyjednávania,“ uviedla generálna tajomníčka MOK Sharan Burrow.

KOZ SR odmieta všetky dohady, zavádzajúce tvrdenia a neférové obvinenia, že sú protesty za práva všetkých zamestnancov, ktoré sú odborovou centrálou organizované v šiestich mestách Slovenska, spájané alebo podporované akoukoľvek politickou stranou. Protesty sú organizované výlučne za finančnej, personálnej a obsahovej účasti KOZ SR a odborových zväzov v nej začlenených. Ak sa protestných pochodov zúčastnia aj predstavitelia politických strán a hnutí, ide o ich individuálne rozhodnutia, od ktorých sa KOZ SR dištancuje a nekoordinuje ich.

Fotogaléria: