Zástupcovia odborových zväzov dnes rokovali v Žiline: LEN SPOLU SME SILNÍ

Dnes sa konal v Žiline Snem KOZ SR a Mimoriadny zjazd KOZ SR. Delegáti snemu sa zaoberali vyhodnoteniami použitia finančných prostriedkov členských prostriedkov, ako aj aktuálne ukončenými septembrovými protestnými pochodmi v šiestich mestách Slovenska a následnými aktivitami, o ktorých bude naša členská základňa včas informovaná. Zároveň Mimoriadny zjazd KOZ SR odsúhlasil zmenu Stanov KOZ SR, ktoré umožnili z dôvodu protiepidemiologických opatrení v súvislosti s Covid-19 presunúť Zjazd KOZ SR z novembra 2020 na rok 2021.