Svetový deň pre dôstojnú prácu: Nová spoločenská zmluva

Medzinárodná odborová organizácia (MOK) vyhlásila aj v tomto roku 7.október za Svetový deň za dôstojnú prácu (Worl day for Decent Work). Odbory na všetkých kontinentoch organizujú rôznorodé aktivity proti prekérnym pracovným podmienkam, za zamestnanosť a odborové a zamestnanecké práva.

Ako prekérna práca sa označuje práca pri zníženej pracovnoprávnej ochrane a za nižšie mzdy. Svetový deň dôstojnej práce poukazuje aj na spôsob, ako dosiahnuť spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky zamestnancov, na adekvátnu mzdu, na zosúladenie pracovného a súkromného života.

Európska únia môže pre dôstojnú prácu podniknúť už teraz tieto tri kroky:

  • zachrániť a vytvoriť pracovné miesta
  • dosiahnuť spravodlivú mzdu
  • zabezpečiť spravodlivosť pre pracovníkoch pracujúcich na neistých pracovných miestach

Dôvodom presadenia týchto troch tvrdení je, že Európska komisia bude v nasledujúcich mesiacoch predkladať návrhy vo všetkých troch oblastiach. Návrhy EÚ by mohli byť ústretové požiadavkám odborov, preto sa Európska odborová konfederácia bude usilovať o dosiahnutie najlepšej možnej dohody pre pracujúcich ľudí. Konkrétne:

  • V nadchádzajúcich mesiacoch bude EOK s pomocou svojich pridružených spoločností tvrdo tlačiť na zvýšenie financovania „Just Transition“, na zdravotné a sociálne investície, na vyčlenenie väčšieho množstva finančných prostriedkov na podporu pracovníkov postihnutých reštrukturalizáciou spoločností v diskusiách Európskeho parlamentu a Rady ministrov o rôznych nariadeniach a iniciatívach, ktoré tvoria plán obnovy vo výške 750 miliárd EUR a rozpočet EÚ na roky 2021 – 27 (asi 1 800 miliárd EUR) – o ktorých sa EOK domnieva, že by mali byť predovšetkým o záchrane a vytváraní pracovných miest
  • 28. októbra má Európska komisia oznámiť návrh minimálnych miezd (a kolektívneho vyjednávania) a 4. novembra návrh záväzných pravidiel transparentnosti platov. Môžu to byť dôležité kroky k spravodlivejšej odmene.
  • V súčasnosti sa pripravujú rôzne iniciatívy EÚ týkajúce sa pracovníkov na platformách a ich prístupu k sociálnemu zabezpečeniu, ktoré by mohli priniesť určitú spravodlivosť platformovým, v neistých pracovných pozíciách pracujúcich a samostatne zárobkovo-činným osobám.

Európska únia by mala priniesť čo najlepšie riešenie pre pracujúcich vo svojom ambicióznom pláne obnovy, v rozpočte EÚ a potenciálne progresívnych právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa transparentnosti platov, minimálnych miezd a kolektívneho vyjednávania a pre pracovníkov platforiem prístup k sociálnemu zabezpečeniu.