Ponuka od vlády, ktorá sa neodmieta? Vláda navrhuje 0%-né zvýšenie platov pre štátnych a verejných pracovníkov

Po zamestnancoch pracujúcich za minimálnu mzdu, ktorých vláda už ubrala o cca. 400 EUR ročne, keď porušila zákon a neschválila zákonné zvýšenie minimálnej mzdy, ide teraz vláda brať aj ľuďom pracujúcim vo verejnom a štátnom sektore.

Ak totiž nevyčlení v budúcoročnom štátnom rozpočte, ktorý má ísť do parlamentu už za pár dní, peniaze na zvýšenie platov svojich pracovníkov, tak ako to požadujú odbory, tak nielenže títo pracujúci nedostanú budúci rok pridané, ale hrozí, že časť z nich, napríklad kuchárky a kuchári na školách, v nemocniciach, účtovníčky a účtovníci, administratívni pracovníci budú zarábať menej, ako je minimálna mzda. Bez zvýšenia platov v štátnom a verejnom sektore sa totiž najnižšie platové triedy opäť prepadnú pod minimálnu mzdu.

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) začala 29.9.2020 kolektívne vyjednávanie a požadovala pre týchto pracovníkov zvýšenie platov o 13%, teda podľa zákona o minimálnej mzde. Vláda navrhla toto číslo „zaokrúhliť“ na 0%. Presne toľko, teda jedno veľké nič, ponúkla na budúci rok pracovníkom v štátnej službe a verejne správe. Navyše, zatiaľ záväzne nepovedala, kedy mieni v rokovaniach pokračovať. „KOZ vyzýva Úrad vlády SR, aby nenaťahoval čas a vrátil sa za rokovací stôl,“ uviedla viceprezidentka KOZ, Monika Uhlerová.

KOZ okrem zvýšenia platov požiadala o skrátenie pracovného času o 2 hodiny týždenne, pridanie 1 týždňa dovolenky navyše a rozšírenie odstupného o dva platy. Pracovníci platení zo štátneho rozpočtu a z verejných zdrojov majú totiž vo všeobecnosti horšie pracovné podmienky ako kolegovia v súkromných firmách.

Držte nám palce!

YOUTUBE: