Na vláde prešiel návrh KOZ SR: Ak ochoriete na covid19 v práci, pôjde o chorobu z povolania a budete mať nárok na úrazový príplatok

Vláda SR dnes schválila novelu zákona o sociálnom poistení, po ktorom volala Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) už od apríla. Svoj návrh na zaradenie covid19 medzi choroby z povolania predložila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj na tripartitu ešte počas prvej vlny pandémie. Vtedy sa to s pochopením nestretlo, dnes však boli odsúhlasené zmeny. 

„Procedúra priznávania choroby z povolania je na Slovensku komplikovaná, navyše sú poddimenzované pracoviská pracovného lekárstva, čo spôsobuje, že počet novopriznaných chorôb z povolania je viac ako podpriemerný, štvrtina v porovnaní s Českou republikou a len 16% oproti Nemecku. Preto vítame každé zjednodušenie v prospech pracujúcich,“ povedala dnes po rokovaní vlády viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Pri covid19 bude proces o niečo jednoduchší. Stačí, ak bude zamestnanec počas krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia covid19 a zamestnávateľ mu potvrdí, že ochorenie vzniklo v práci. V tomto prípade bude podmienka uznania choroby z povolania splnená bez ďalších komplikácií. Zamestnanec potom bude mať nárok na úrazový príplatok vo výške 25% z denného vymeriavacieho základu z úrazového poistenia a nemal by byť dotknutý ani jeho nárok na náhrady za bolesť, za sťaženie spoločenského uplatnenia, či úrazovú rentu. Novelu musí ešte schváliť Národná rada SR.

„Každý zamestnávateľ je objektívne zodpovedný za chorobu z povolania svojich zamestnancov, a to aj v prípade, že vykonal a zabezpečil všetky preventívne opatrenia a na jeho strane nedošlo k pochybeniu. Preto očakávame, že sa k tomu zamestnávatelia postavia čelom a férovo,“ dodala M. Uhlerová.