KOZ SR informovala Európsku komisiu o porušovaní sociálneho dialógu na Slovensku

Nicolas Schmit

Konfederácia odborových zväzov SR, ktorá reprezentuje viac ako 2 milióny pracujúcich zamestnancov, je absolútne najväčšou odborovou centrálou na Slovensku a dlhodobo aktívnym členom v orgánoch sociálneho dialógu nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európskej odborovej konfederácie, s ktorou úzko spolupracuje.

Vláda SR na svojom poslednom rokovaní prijala novelu Zákonníka práce a zákona o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni, ktorými sa zásadným spôsobom zhoršilo postavenie odborov na Slovensku.

Prezident KOZ SR Marián Magdoško zaslal oficiálny list eurokomisárovi pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolasovi Schmitovi, aby ho informoval o aktuálnej situácii na Slovensku a nerešpektovaní hodnôt sociálneho dialógu, ktoré sú aj hodnotami spájajúcimi a tvoriacimi Európsku úniu.

Z nášho pohľadu ide o flagrantné porušenie zákona a pokračovanie diktátu zo strany ministra práce, ktoré Konfederácia odborových zväzov SR nemôže tolerovať. Preto KOZ SR podala podnet na Generálnu prokuratúru SR, aby tá preskúmala doterajší postup ministra práce. Sme presvedčení, že minister práce svojim konaním opakovane porušuje zákony a platné pravidlá,“ uviedol v liste prezident KOZ SR.