Nesúhlasíme s predĺžením vyhláseného núdzového stavu

Konfederácia odborových zväzov SR zásadne nesúhlasí s predĺžením vyhláseného núdzového stavu o ďalších 45 dní. Predĺženie núdzového stavu nie je vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu na Slovensku podľa nášho názoru odôvodnené. Treba citlivo vnímať aj možné negatívne dopady predlžovania na občanov, zamestnancov a zamestnávateľov. Vyhláseným núdzovým stavom dochádza k rozsiahlym zásahom do základných ľudských práv a slobôd, medzi ktoré patrí aj sloboda zhromažďovania a združovania sa charakteristická pre odborársku činnosť.

Predĺženie núdzového stavu môže mať negatívny vplyv a dopad na zamestnancov najmä preto, že umožňuje vláde SR prijímať legislatívne opatrenia v zrýchlenom konaní, čo má za následok, že sa k prijímanej legislatíve nemá možnosť vyjadriť odborná verejnosť ani sociálni partneri. Návrhy legislatívnych opatrení často neprejdú ani medzirezortným pripomienkovým konaním, idú rovno na rokovanie vlády SR, pričom samotné opatrenia sú známe až počas samotného rokovania vlády a nakoniec sú zrýchlene schvaľované v parlamente.

Počas núdzového stavu môže vláda SR prijímať uznesenia, ktorými obmedzuje mobilitu obyvateľstva a ktoré zasahujú do osobných práv, čo môže ovplyvniť aj prístup k zamestnaniu. Zároveň v záujme ochrany verejného zdravia vydáva hlavný hygienik vyhlášky, ktorými priamo uzatvára prevádzky, čím obmedzuje ich činnosť, čo má priamy dosah aj na zamestnancov dotknutých prevádzok.

„Vzhľadom na výsledky celoplošného testovania, prezentované predsedom vlády SR a ministrom vnútra SR, KOZ SR nepovažuje prezentovanú epidemiologickú situáciu na Slovensku za dôvod na predĺženie núdzového stavu, a to najmä vzhľadom na možné negatívne vplyvy na zamestnancov a ich rodiny,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.