KOZ SR žiada ministra zdravotníctva o skoršie očkovanie pracovníkov v energetike a potravinárstve

Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) považuje za kľúčové, aby okrem zdravotníkov boli v prvej fáze proti koronavírusu zaočkovaní a tak chránení aj zamestnanci v energetike a potravinárstve. Dnes sa preto listom obrátila na ministra zdravotníctva so žiadosťou o prehodnotenie očkovacej stratégie.

„Títo pracovníci zabezpečujú pre život, ekonomiku a domácnosti absolútne nevyhnutné produkty a služby, bez ktorých sa celé Slovensko môže ocitnúť na pokraji existenčných problémov. Zároveň platí, že si svoju prácu nemôžu vykonávať z bezpečia domova. Preto je vo verejnom záujme, aby boli zaočkovaní v čo najkratšom čase,“ zdôvodňuje v liste prezident KOZ SR Marián Magdoško. Zamestnanci energetiky a potravinárstva sú podľa súčasnej očkovacej stratégie zaradení, rovnako ako ostatní občania, výlučne podľa veku a prípadných zdravotných indikácií.

KOZ SR okrem listu ministrovi zdravotníctva apeluje na slovenské firmy a tiež svoje členské organizácie, aby v dodržiavaní protipandemických opatrení nepoľavovali. To sú podľa Konfederácie v súčasnosti jediné možnosti na ochranu životov a udržanie zamestnanosti a chodu firiem. „Je to však aj rešpektovanie a masívne využívanie práce z domu všade tam, kde je to možné, aby sa znížila koncentrácia pracovníkov na pracoviskách. Žiaľ, nie všetky povolania je možné vykonávať z bezpečia domáceho prostredia,“ dodáva M. Magdoško. Práve preto je podľa KOZ SR potrebné opätovne zrevidovať očkovaciu stratégiu a zaradiť prednostne aj zamestnancov kritickej infraštruktúry do zoznamu náhradníkov.