Stanovisko Snemu KOZ SR

Dňa 10.2.2021 sa konalo online rokovanie Snemu Konfederácie odborových zväzov SR. Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdami. Snem tvoria členovia Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových zväzov zvolení príslušnými orgánmi odborových zväzov v počte stanovenom kľúčom.

Snem KOZ SR rokoval aj o podpore referenda o skrátení volebného obdobia a aktuálnej situácii v oblasti sociálneho dialógu.

KOZ SR má veľmi seriózny záujem o spoluprácu s vládou a napĺňanie sociálnej politiky, ktorá garantuje udržanie dosiahnutých štandardov vo všetkých oblastiach života a vyvážený sociálny dialóg.

Dôležitosť rovnocenného postavenia sociálnych partnerov, ako aj význam sociálneho dialógu základom pre zachovanie spoločenskej, ekonomickej a sociálnej stability vrátane sociálneho zmieru. V kritických situáciách, akou koronakríza bezpochyby je, sa ukazuje, aké dôležité je rešpektovať práva, zdravie a bezpečnosť zamestnancov.

Žiaľ, vláda a poslanci NR SR neúctou, pohŕdaním sociálnymi partnermi, schválením viacerých antisociálnych noviel zákonov a nakoniec schválením poslednej novely Zákonníka práce vrátili Slovensko do 19. storočia, a to aj napriek tomu, že vyspelá Európa ide jednoznačným trendom podpory sociálnych benefitov pre zamestnancov, rozširovaním kolektívneho vyjednávania a zdôrazňovaním dôležitosti sociálneho dialógu ako stabilizačného mechanizmu pri obnove ekonomiky po koronakríze. Slovenskí zamestnanci prišli o automat na výpočet minimálnej mzdy, odpojili sa príplatky od minimálnej mzdy, znížili sa minimálne mzdové nároky, sťažilo sa pôsobenie odborov u zamestnávateľa, zrušilo sa rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, zmenilo sa pôsobenie zástupcov zamestnancov v tripartite.

Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav a s ním spojené opatrenia nie je možné využiť žiaden z nástrojov odborov, ako sú napr. verejné protestné zhromaždenia na námestiach, protestné pochody, hodinové štrajky, či dokonca generálny štrajk. Preto členovia Snemu KOZ SR vidia jedinú možnosť, ako vyjadriť svoj nesúhlas s likvidáciou odborov a sociálneho dialógu na Slovensku zo strany vlády a parlamentu v podpore už ohlásenej občianskej petície za skrátenie volebného obdobia a následne v možnosti slobodne sa vyjadriť aj v požadovanom referende s cieľom ochrániť právne, ekonomické a sociálne istoty zamestnancov. Podpora petície a vyjadrenie názoru v referende je jedným z občianskych práv a občania by mali toto svoje právo využiť.

Zároveň členovia Snemu KOZ SR rozhodli o návrate KOZ SR na tripartitné rokovania.

V Bratislave 10.2.202