Prezidentka podpísala novelu Zákonníka práce

Po schválení novely Zákonníka práce a súvisiacich novelizovaných právnych predpisov v NR SR sme ešte 8. februára 2021 požiadali listom prezidentku SR, aby predmetné zákony nepodpísala. Totiž ani aktuálna pandemická situácia nemôže byť ospravedlnením pre nerešpektovanie a nedodržiavanie pravidiel sociálneho dialógu zakotvených aj v medzinárodných dohodách, k dodržiavaniu ktorých sa Slovenská republika zaviazala a ktoré parlamentom schválená novela narúša.

Mrzí nás, že v čase, kedy ide vyspelá Európa jednoznačným trendom podpory sociálnych benefitov pre zamestnancov, rozširovaním kolektívneho vyjednávania a zdôrazňovaním dôležitosti sociálneho dialógu ako stabilizačného mechanizmu pri obnove ekonomiky po koronakríze, dnes prezidentka SR novelu Zákonníka práce podpísala.

Slovenskí zamestnanci tak za tejto vlády postupne prišli o automat na výpočet minimálnej mzdy, odpojili sa príplatky od minimálnej mzdy, znížili sa minimálne mzdové nároky, sťažilo sa pôsobenie odborov u zamestnávateľa, zrušilo sa rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, zmenilo sa pôsobenie zástupcov zamestnancov v tripartite, po novom budú môcť starší ľudia, ktorí dovŕšili 65 rokov a majú nárok na starobný dôchodok, dostať v práci výpoveď.