Kurz PKSD: Pozvánka na mediálny tréning

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu v rámci realizácie Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu s názvom Mediálny tréning.

Hlavným cieľom vzdelávacej aktivity je získať kompetencie, ktoré prispejú k zlepšeniu prezentácie jednotlivých OZ navonok, ale aj k vlastnej členskej základni. Obsah tvorí krátky súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti mediálneho prostredia a mediálnych zručností.

Účastníci by absolvovaním kurzu mali:

  • zdokonaliť si komunikáciu účastníkov vzdelávania s médiami;
  • spoznať špecifiká slovenského mediálneho prostredia;
  • zdokonaliť si komunikačné zručnosti účastníkov vzdelávania pred kamerou, v mediálnych rozhovoroch, pri odovzdávaní dôležitých informácií;
  • zvládnuť prípravu tlačových správ a interpretáciu kľúčových rozhodnutí; byť pripravení na tlačové konferencie (ako organizátor, aj ako účastník).

Termín konania mediálneho tréningu je 12. – 13.4.2021 od 9:00 do 17:30.

Miesto konania: Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava (12. posch. – zasadačka)

V prípade záujmu prosím vyplňte Návratku, ktorá je súčasťou Prihlášky a pošlite do 10.4.2021 na adresu: cahojova@chello.sk; trgalova@kozsr.sk


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk