Otvorený list prezidenta KOZ SR adresovaný hlavnému hygienikovi SR so žiadosťou o prehodnotenie povinnosti nosiť respirátory FFP2 v interiéri na pracovisku pre zamestnancov vo výrobných prevádzkach

Od 15.marca 2021 vzniká v zmysle Vyhlášky č. 99 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, povinnosť nosiť respirátory FFP2 aj zamestnanci v interiéri na pracovisku, vrátane interiérov výrobných priestorov, okrem tých, ktorí pracujú na vnútornom pracovisku sami a okrem tých, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom.

Každý, kto aspoň chvíľu vykonával fyzicky náročnú prácu vo výrobnej prevádzke, vie, aká je namáhavá, nie ešte sťažená dýchaním pri práci cez respirátor, o ktorého ochrannej funkcii v žiadnom prípade nepochybujeme. Avšak zamestnanci výrobných závodov a prevádzok pristupujú k dodržiavaniu epidemiologických opatrení veľmi zodpovedne. Sú pravidelne testovaní prostredníctvom svojich zamestnávateľov, dodržujú protiepidemiologické opatrenia na svojich pracoviskách vrátane pravidelnej dezinfekcie priestorov a rešpektovania R-O-R. Aj samotné výsledky spomínaných testovaní organizovaných zamestnávateľmi ukazujú, že percentuálny podiel nakazených zamestnancov je objektívne nízky.

Stiahnuť vo formáte PDF.