Pri výkone fyzicky náročnej práce bez respirátora FFP2

V utorok sme požiadali hlavného hygienika SR o prehodnotenie povinnosti nosiť respirátory FFP2 v interiéri na pracovisku pre zamestnancov vo výrobných prevádzkach a ich nahradenie rúškami. Na základe našej iniciatívy vydal včera (11.3.2021) hlavný hygienik Vyhlášku UVZ SR č.111., ktorá je uvedená v čiastke 46 Vestníka vlády SR a obsahuje ustanovenie výnimiek umožňujúcich pri práci nenosiť respirátor, a to:

  • pre zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, pri ktorej je vystavený záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie
  • pre zamestnanca, u ktorého na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora

Vestník vlády SR