Vyhlásenie Predstavenstva Konfederácie odborových zväzov SR

KOZ SR vyzýva politikov vládnej koalície, aby ihneď prestali zneužívať súčasnú pandémiu k politikárčeniu, vzájomnému vydieraniu a napádaniu a urýchlene zastabilizovali epidemiologickú, ekonomickú a sociálnu situáciu občanov Slovenskej republiky.

KOZ SR mala vždy veľmi seriózny záujem o spoluprácu s vládou a napĺňanie sociálnej politiky, ktorá garantuje udržanie dosiahnutých štandardov vo všetkých oblastiach života a vyvážený sociálny dialóg. Pretože najmä v kritických situáciách, akou koronakríza bezpochyby je, sa ukazuje, aké dôležité je rešpektovať práva, zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Sme však svedkami diania v krajine, kedy sa schválením viacerých antisociálnych noviel zákonov vrátane poslednej novely Zákonníka práce rúcajú právne, ekonomické a sociálne istoty zamestnancov. Sú to však nielen zamestnanci, ale všetci obyvatelia Slovenska, ktorí na vlastnej koži za uplynulé týždne pociťujú zmätok, rozpory a konflikty vyvolané politikmi. Tí, namiesto urýchleného zastabilizovania pandemickej situácie, svojimi sebeckými záujmami doslova hazardujú so životmi občanov Slovenska. KOZ SR preto vyzýva politikov vládnej koalície, aby ihneď prestali zneužívať súčasnú pandémiu k politikárčeniu, vzájomnému vydieraniu a napádaniu!

Manažment pandémie tejto vládnej koalície zlyháva, rodiny každý deň čelia úmrtiam svojich blízkych, chaosu sprevádzajúceho liečbu infikovaných, či očkovanie obyvateľov, nejasnosti, nejednoznačnosti a nízkej nárokovateľnosti opatrení zabraňujúcich neistote a nárastu chudoby, do ktorej sa značná časť obyvateľov Slovenska prepadá. Slovensko potrebuje plne funkčnú a výkonnú vládu, ktorej členovia budú na riešení problémov spolupracovať. Žiaľ, súčasná vláda ukázala, že toho nie je schopná.

KOZ SR urobí všetko pre stabilizáciu spoločnosti, aby dopady koronakrízy boli na našich zamestnancov čo najmenšie a zároveň vyslovuje veľké uznanie všetkým zamestnancom, ktorí pracujú a významne sa podieľajú na tom, aby sa v tejto pre všetkých z nás nesmierne skúšanej dobe chod Slovenska nezastavil.