Podpora odborárom a zamestnancom spoločnosti BOOSTER PRECISION COMPONENTS

Zamestnanci spoločnosti BOOSTER PRECISION COMPONENTS vstúpili dnes od 6.00 hod. do ostrého štrajku. KOZ SR plne podporuje snahu základnej organizácie nášho členského zväzu OZ KOVO, pôsobiacej u tohto zamestnávateľa, pri presadzovaní oprávnených požiadaviek zamestnancov.

Namiesto udržania mzdových podmienok zamestnancov vedenie firmy siahlo pracovníkom vo výrobe na rôzne benefity a časti mzdy. V čase pandémie sa navyše zamestnanci už vzdali navýšenia časti miezd a vyplatenia 13.a 14.platov. Zamestnávateľ prestal vyplácať rizikové príplatky, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, krátil zamestnancom variabilnú zložku mzdy, neskôr prišli aj o motivačný bonus. Firma uskutočnené zmeny so zamestnancami neodkomunikovala. Napriek už viac ako pol roka trvajúcemu kolektívnemu vyjednávaniu sa nečrtá žiadna dohoda medzi zamestnancami a zamestnávateľom. Preto sa zamestnanci spoločnosti BOOSTER PRECISION COMPONENTS rozhodli vstúpiť do ostrého štrajku.

Všetci zúčastnení tohto štrajku, ako aj ostatných súvisiacich aktivít s cieľom dosiahnuť nielen navrátenie predchádzajúcich mzdových podmienok, ale aj ich zlepšenie, majú podporu KOZ SR a solidárnu podporu ostatných odborových zväzov združených v KOZ SR.