ETUI seminár: Odbory a národné plány obnovy a odolnosti

Konfederácia odborových zväzov SR v spolupráci s talianskou konfederáciou CISL a s litovskou konfederáciou SOLIDARUMAS za podpory vzdelávacieho a výskumného centra Európskej odborovej konfederácie ETUI organizovali školenie s názvom Odbory a národné plány obnovy a odolnosti, ktoré sa uskutočnilo v dňoch  16. a 17. júna 2021 cez online platformu ZOOM.

Väčšina členských štátov, vrátane Slovenska, už predložila národné plány obnovy a odolnosti Európskej komisii. Ten slovenský už bol Európskou komisiou schválený, o čom 21. júna 2021 informovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Tieto plány obsahujú ucelený balík reforiem a verejných investičných projektov, ktorých cieľom je zmierniť hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu, a položiť základy pre odolnejšiu a udržateľnejšiu Európu.

Pavol Korienek, predseda Plynárenského odborového zväzu (POZ) uviedol : Konzultačný proces na Slovensku bol neadekvátny, môžeme hovoriť o obídení štandardného legislatívneho procesu, nedostatku času, nedostatočnej konzultácie so sociálnymi partnermi, prebehla len formálna odborná diskusia.

Plány obnovy a odolnosti budú financované prostredníctvom nástroja obnovy a odolnosti s rozpočtom vo výške 672,5 miliardy eur v pôžičkách a grantoch, čo bude mať významný dopad na hospodárstvo a občanov celej EÚ. Európska komisia vyzvala členské štáty, aby podporili synergie medzi svojimi národnými plánmi obnovy a odolnosti.

Seminár sa konal za účasti funkcionárov z rôznych odborových zväzov, ako z Odborového zväzu justície v SR, z Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku, ale aj z OZ KOVO, z Odborového združenia železničiarov, OZ potravinárov SR, Plynárenského odborového zväzu a z OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Jana Žitňáková, predsedníčka Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku prízvukovala: „V slovenskom pláne obnovy chýba akákoľvek podpora poľnohospodárstva, čo je pre nás veľké sklamanie, ale aj napríklad sociálne dopady digitalizácie, zmena štruktúry priemyslu, celoživotné vzdelávanie a hlavne slabá reakcia na dopady pandémie. Je to facka pre slovenských poľnohospodárov.“

Počas seminára sme klasifikovali priority do 6 kategórií, ako napríklad:

Politická priorita

 

Ekonomická priorita

 

Sociálna priorita

 

Technologická priorita

 

Právna priorita

 

Environmentálna priorita

 

napr. musí byť zaručené zapojenie sociálnych partnerov do fázy implementácie a monitorovania nášho národného plánu obnovy a odolnosti

 

napr. náš národný plán musí reagovať na hospodárske dopady pandémie

 

napr. náš národný plán musí riešiť rodovú rovnosť

 

napr. národný plán musí zabezpečiť investície do udržateľných technológií

 

napr. náš plán musí garantovať právo na kolektívne vyjednávanie

 

napr. najmenej 50% rozpočtu z nášho národného plánu obnovy a odolnosti musí byť venovaných klimatickým zmenám

 

Cieľom seminára bolo identifikovať rámec a hlavné prvky nástroja obnovy a odolnosti (kontext, kritériá, priority, harmonogram) a dosiahnuť metodiku na analýzu plánov obnovy a odolnosti v súlade s prioritami odborov.

„Plán obnovy a odolnosti je postavený na kombinácii reforiem a investícií, má potenciál zlepšiť životnú úroveň na Slovensku a realizovať odkladané, avšak nevyhnutné reformy. No výber reforiem sa zameriava skôr na tie, kopírujúce súčasné politické ciele a umožňujúce ich krátku realizáciu, keďže časť z nich už prechádza legislatívnym a verejným priestorom. Preto ho nemožno považovať za inovatívny dokument,“ uviedla počas seminár predsedníčka Odborového zväzu justície Ingrid Vrkočová.

Na záver účastníci naformulovali stratégiu zapojenia odborov počas plánovania, revízie a implementácie opatrení.

Počas seminára vystúpili odborníci ako Sotiria Theodoropoulou z ETUI, Ramune Guobaite-Kirsliene z Litovského centra spoločenských vied, Giulio Romani z CISL, Marta Hašková z KOZ SR a Helena Mölter z Wuppertalskeho inštitútu pre klímu, životné prostredie a energiu.

PLÁN OBNOVY je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Prečítajte si celé znenie plánu obnovy

Obsahuje päť priorít, ktoré zahŕňajú jednotlivé časti (tzv. komponenty). Okrem tohto jadra plánu sú v ňom obsiahnuté aj sprievodné kapitoly o celkovej vízii plánu, jeho realizácii a vplyve.

Ak vám vyhovuje mať všetko na jednom mieste, prečítajte si kompletný súbor s plánom TU.

Súvisiace články:

KOZ SR: Predloženým Plánom obnovy Európu nedobehneme