Stretnutie mladých odborárov v Prešove

Členovia Rady mladých KOZ SR sa konečne po viac ako roku virtuálnej práce, online zasadnutí a komunikácie, stretli osobne v Prešove, i keď vzhľadom na aktuálne možnosti v oklieštenom zložení (OZ KOVO, ECHOZ, OZ PŠaV, OZP v SR, OZPP, SOZ ZaSS, SLOVES, OZ PPaP, SOZZO a OZ potravinárov).

Zasadnutie otvoril prezident KOZ SR Marián Magdoško, ktorý členov Rady mladých KOZ SR v Prešove privítal a na margo ich angažovanosti v odborárskom hnutí uviedol: „Je dôležite podporovať mladých angažovaných odborárov, aby sa mohli realizovať naprieč celým odborárskym hnutím, a teda štruktúrami konfederácie, ale aj jednotlivých odborových zväzov.“

Prezident KOZ SR v nasledujúcej diskusii o aktuálnych témach informoval aj o negatívnych novinkách v pracovnoprávnej, ako aj sociálnej legislatíve, hlavne pokiaľ ide o poslednú novelu Zákonníka práce, ako aj návrh ústavného zákona o dôchodkovom systéme z dielne rezortu práce a jeho, o znovuobnovení a fungovaní tripartity, o pripravovanom návrhu novelizácie zákona o štátnej službe.

S mladými odborármi debatoval i na tému vnútorných štruktúr a komunikácie KOZ SR so zväzmi, ako aj zväzov so svojimi členmi, a o potrebe prispôsobiť spôsob prenášania informácií súčasnej dobe.

„Nevyhnutnosťou je komunikácia s členmi odborových zväzov priamo na základnej úrovni, interpretácia úspechov a výsledkov činnosti odborových zväzov a KOZ SR v prvom rade ich členom, ale aj širokej verejnosti.“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.

Ľudia vzhľadom na vývoj ich pracovných práv a pracovnoprávneho postavenia a istôt v zamestnaní poskytovaných aktuálnou právnou úpravou, ktorá je ale výsledkom historického vývoja, zleniveli, berú ich ako definitívne, prirodzene im prináležiace a odborového hnutie namiesto dosiahnutých úspechov vnímajú len cez Deň detí, Medzinárodný deň žien, výlety a obdobné akcie. Toto mylné chápanie verejnosti, ako aj nedostatočná komunikácia zo strany zväzov je jedným z dôvodov stagnujúcej členskej základne.

Zasadnutia Rady mladých KOZ SR sa zúčastnila aj podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková, ktorá skonštatovala, že odbory sa z jej pohľadu v posledných rokoch odklonili od ulice a práce s ľuďmi do vyjednávacích salónov a vysokej politiky. „Jednoznačne sa musíme vrátiť späť k členskej základni,“ uviedla. Predseda Rady mladých KOZ SR František Gajdoš dodal, že „odbory musí byť pre dosiahnutie dôvery vidno hlavne na ulici.“ Medzi odborármi nemôže existovať súťaž, ani konkurenčný boj. Všetci sme na jednej lodi a informácie si musíme zdieľať a komunikovať ich.

Z pohľadu budúcej flexibility pri organizovaní štrajkov je dôležité sa na to pripraviť, zriadiť štrajkové rezervy pre vyplácanie ušlých miezd, a to nielen v základných organizáciách, ale aj v celých zväzoch a súčasne sa sústrediť na vnútornú štruktúru zväzov, inšpirovať sa ďalekou minulosťou, nebáť sa jej a prispôsobiť ju budúcnosti.

Rada mladých KOZ SR vníma uvedené, ale aj veľký potenciál aktuálnej organizovanosti v základných organizáciách, odborová práca má neuveriteľné výsledky a úspechy, avšak nevyhnutnosťou je zabezpečiť ich interpretáciu novými komunikačnými formami. Nie je priestor na neinformovanie o dosiahnutých úspechoch.

Aj s prihliadnutím na zmienené si Rada mladých KOZ SR súčasne vytýčila 7 krátkodobých cieľov a aktivít, ktoré chce v druhom polroku 2021 realizovať. Zároveň si dala za cieľ rozširovanie svojich radov aj v rámci zväzov, ktoré doteraz nenominovali svojho zástupcu. Mladí ľudia pôsobiaci v odboroch tvoria ich budúcnosť. Preto je investovanie do ich rozvoja nevyhnutnosťou. Túto potrebu si musíme všetci uvedomovať.

Účastníci RM KOZ SR

Fotogaléria