Stanovisko KOZ SR k rozhodnutiu Ústavného súdu SR

Ústavný súd SR dnes rozhodol, že otázka navrhovaného referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR nie je v súlade s ústavou. Mrzí nás, že nielen Ústavný súd SR, ale najmä prezidentka SR, ktorá mala možnosť referendum vyhlásiť, nerešpektovala vôľu a hlas takmer 600-tisíc občanov Slovenskej republiky, ktorí petičný hárok za toto referendum podpísali. Vyjadrenie názoru v referende je jedným z občianskych práv, ktoré každému občanovi SR zaručuje Ústava SR, a občania by mali mať možnosť toto svoje právo využiť. Rozhodnutie prezidentky SR obrátiť sa na Ústavný súd SR a jeho následné rozhodnutie sú pre KOZ SR veľkým sklamaním.

V  referende za skrátenie volebného obdobia videli zamestnanci možnosť, ako aj touto formou vyjadriť svoj nesúhlas s likvidáciou odborov a sociálneho dialógu na Slovensku zo strany vlády a parlamentu.

KOZ SR vždy deklarovala veľmi seriózny záujem o spoluprácu s vládou a napĺňanie sociálnej politiky, ktorá garantuje udržanie dosiahnutých štandardov vo všetkých oblastiach života a vyvážený sociálny dialóg. Dôležitosť rovnocenného postavenia sociálnych partnerov, ako aj význam sociálneho dialógu je totiž základom pre zachovanie spoločenskej, ekonomickej a sociálnej stability vrátane sociálneho zmieru, ktorý je rozhodnutím o neústavnosti požadovaného referenda vážne ohrozený.

V najbližšom období orgány KOZ SR rozhodnú o tom, aké kroky odbory v súvislosti s výrokom Ústavného súdu SR o neústavnosti referenda podniknú. Referendum za skrátenie volebného obdobia je totiž jedinou možnosťou, ako pred konaním vlády SR ochrániť právne, ekonomické a sociálne istoty zamestnancov.