Svetový deň za dôstojnú prácu

Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa dôstojnej práce, ktorý pripadá na 7. októbra, sa Európska odborová konfederácia (EOK) a Konfederácia odborových zväzov SR ako je členská centrála rozhodli zamerať na pracovníkov v platformových spoločnostiach a vyzvať EÚ vrátane vlády SR, aby prinútili platformy rešpektovať pravidlá a zabezpečiť dôstojnú prácu pre pracovníkov.

Ako prekérna (nedôstojná) práca sa označuje práca pri zníženej pracovnoprávnej ochrane a za nižšie mzdy. Svetový deň dôstojnej práce poukazuje aj na spôsob, ako dosiahnuť spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky zamestnancov, na adekvátnu mzdu, na zosúladenie pracovného a súkromného života.

Platformové spoločnosti ako Uber či Deliveroo využívajú medzery v zákone na dosiahnutie veľkých ziskov tým, že ich pracovníci sú živnostníci. Aby si pracovníci v platformových spoločnostiach mohli zarobiť na živobytie, nemajú na výber a ponúkané podmienky sú nútení akceptovať.

Štyri týždne dovolenky ročne, platená PN-ka, ochrana pred pracovnými úrazmi alebo dôstojná hodinová mzda – to mnohí pracovníci v platformových spoločnostiach nepoznajú. Je to nespravodlivé voči pracovníkom, voči veľkej väčšine podnikov a podnikateľov, ktorí hrajú podľa pravidiel, pričom štátne dôchodkové a zdravotné systémy prichádzajú o finančné prostriedky.

Odborové zväzy vyhrávajú súdne spory v celej Európe s cieľom ukončiť falošnú samostatnú zárobkovú činnosť. Niektoré platformy sa však nerešpektujú dodržiavanie pravidiel, a to ani vtedy, keď im to prikáže súd. Nastal čas na politické kroky na reguláciu a zastavenie tohto vykorisťovateľského podnikateľského modelu.

Európsky parlament, podobne ako odborové hnutie, žiada, aby sa právnymi predpismi EÚ regulovala práca na platformách a aby sa pracovníkom poskytli spravodlivé podmienky.

Uber a ďalší však teraz tvrdo presadzujú vytvorenie nového „tretieho stavu“ medzi pracovníkom a samostatne zárobkovo činnou osobou. Platformy intenzívne lobujú v Bruseli. Nedovoľte im, aby dostali vlastný zákon šitý na mieru! Odbory hlásajú: „Nedajte Uberu ďalšiu jazdu zdarma!“

  • Ukončime falošnú samostatne zárobkovú činnosť

Platformy chcú, aby pracovníci boli „živnostníci“ a ony sa tak vyhli zodpovednosti. Ale každá platforma je, alebo sa môže stať zamestnávateľom. Pracovnoprávny vzťah, alebo aspoň jeho náznaky zabezpečia, že pracovníci budú rešpektovaní ako zamestnanci, keď platforma reguluje ich prácu, a tým sa zabezpečí, že skutočne samostatne zárobkovo činné osoby budú môcť zostať samostatne zárobkovo činnými osobami.

  • Dôkazné bremeno na strane platforiem, nie pracovníkov

Dnes je na pracovníkovi, aby dokázal, že je falošným živnostníkom. To je nespravodlivé. Dôkazné bremeno by sa malo obrátiť, aby spoločnosti prevádzkujúce platformy museli dokazovať, že pracovníci sú skutočne samostatne zárobkovo činné osoby.

  • Platformové spoločnosti sú tiež spoločnosti

Platformová spoločnosť by mala dodržiavať rovnaké pravidlá a kolektívne zmluvy ako ostatné spoločnosti v jej odvetví.

  • Práva pre všetkých pracovníkov

Upratovačky, novinári alebo hudobníci sú často v rovnakej pozícii ako pracovníci v platformových spoločnostiach. EÚ musí zabezpečiť, aby všetci pracovníci, či už online alebo offline, mali rovnaké práva.

  • Celoeurópske riešenie pre celoeurópsky problém

Väčšina platforiem sú nadnárodné spoločnosti, preto potrebujeme európske opatrenia. Riadne práva pre pracovníkov platforiem zmenia ekonomiku, ochránia odvetvia ohrozené prácou v platformách v budúcnosti a nasmerujú prácu v platformách na cestu k udržateľnosti.