KOZ SR na 27.október 2021 zvoláva na Námestie slobody protest!

PONUKA OD VLÁDY, KTORÁ SA NEODMIETA?

 Ani v budúcoročnom štátnom rozpočte, ktorý už vláda SR poslala do parlamentu, nie sú peniaze na zvýšenie platov pre zamestnancov štátu a verejného sektora. Kým títo „bežní“ zamestnanci dostanú pridanú rovnú nulu, naopak na platy ústavných činiteľov, sudcov a prokurátorov rozpočet myslí. Pritom mnoho zamestnancov verejnej sféry podľa tabuľkového vyjadrenia zarába menej, ako je, či bude aktuálna výška minimálnej mzdy v budúcom roku. Bez zvýšenia platov v štátnom a verejnom sektore sa najnižšie platové triedy opäť prepadnú pod minimálnu mzdu.

Opätovná nulová valorizácia je absolútne neprijateľná, preto v tejto súvislosti, ako aj so zhoršujúcou sa sociálno-ekonomickou situáciou obyvateľov Slovenska dáme v deň konania kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu vláde jasne najavo, čo si o ich návrhu myslíme. Je pre nás neprijateľný!

Nestretneme sa pred Úradom vlády SR na Námestí slobody v Bratislave (v stredu 27.10.2021 so začiatkom o 14.45) len preto, aby sme podporili kolektívnych vyjednávačov spomínaných zmlúv, ale aj preto, aby sme verejne deklarovali svoj nesúhlas s dramatickým znižovaním životnej úrovne pracujúcich občanov i ostatných skupín obyvateľstva, vrátane slovenských dôchodcov, stúpajúcou infláciou, následným zdražovaním cien potravín, elektriny, bývania i základných služieb, a to všetko aj v kontexte viacerých zmien pracovno-právnej legislatívy v neprospech zamestnancov a ich zástupcov.

Potlesk nám nestačí!