Prezident KOZ SR Marián Magdoško sa stretol s eurokomisárom Nicolasom Schmitom

V dňoch 8. a 9. novembra 2021 navštívil Slovenskú republiku člen Európskej komisie zodpovedný za pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit. Eurokomisár sa 9. novembra 2021 zúčastnil oficiálneho otvorenia Európskej pracovnej agentúry, ako aj konferencie „Budúcnosť mobility pracovnej sily“.

Eurokomisár Schmit sa 8. novembra 2021 zúčastnil aj diskusie so slovenskými sociálnymi partnermi o vybraných otázkach sociálnej problematiky, ako napríklad o minimálnej či priemernej mzde, ale aj o kolektívnom vyjednávaní a trhu práce.

Stretnutia sa zúčastnil prezident KOZ SR Marián Magdoško, ktorý počas diskusie uviedol: „Na Slovensku sme mali zákonom schválený vzorec na výpočet minimálnej mzdy, a to 60% z priemernej mzdy dva spred dvoch rokov. Terajšia vláda tento vzorec zmenila a tak pri nedohode sociálnych partnerov sa dnes minimálna mzda vypočíta v sume 57% z priemernej mzdy dva roky dozadu, čím takto vláda pripravila zamestnancov o stovky eur ročne. Minimálna mzda ovplyvňuje celkovú mzdovú úroveň v krajine a priamo tak determinuje kúpyschopnosť obyvateľstva a domácu spotrebu ako hlavný faktor ekonomického rastu, preto KOZ SR stále žiada, aby jej výška dosahovala minimálne 60-percentnú hranicu priemernej mzdy.“

Prezident KOZ SR tiež pripomenul, „že až 18 % slovenských zamestnancov pracuje v noci, čo je absolútne najviac v rámci krajín EÚ, ale  vláda SR zmrazila príplatky  za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci, čo je pre nás neakceptovateľné.“

„Pred dvoma týždňami organizovala KOZ SR počas druhého kola kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2022 protestné zhromaždenie pred Úradom vlády SR práve na podporu našich vyjednávačov, aby sme dali vláde jasne najavo, čo si o ich návrhu nulovej valorizácie myslíme a že je pre nás neprijateľný. Nulové zvýšenie platov pre zamestnancov pracujúcich pre štát, dramatické znižovanie životnej úrovne pracujúcich občanov i ostatných skupín obyvateľstva, vrátane slovenských dôchodcov, stúpajúca inflácia, následné zdražovanie cien potravín, elektriny, bývania i základných služieb, a to všetko aj v kontexte viacerých zmien pracovno-právnej legislatívy v neprospech zamestnancov a ich zástupcov, je realita týchto dní na Slovensku,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.

V rámci diskusie o európskej minimálnej mzde prezident KOZ SR mimo iného uviedol: „Napriek odporúčaniu Európskej komisie, aby sa vyjednávanie o mzdách podľa možností čo najviac presúvalo do kolektívnych zmlúv a aby kolektívne zmluvy pokrývali aspoň 70% zamestnancov, naša vláda a parlament konajú presne opačne. Zrušili rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, s čím KOZ SR zásadne nesúhlasí a preto sme to napadli na Ústavnom súde SR.“