KOZ SR: Upozorňujeme na hrozbu diskriminácie a odmietame testovanie na náklady zamestnancov

V súvislosti s aktuálne prijímanou legislatívou spojenou s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 KOZ SR dôrazne upozorňuje, že snaha zamestnávateľa o vytvorenie bezpečných a zdravých podmienok na pracovisku musí byť postavená na nediskriminačných princípoch. Aplikácia povinného testovania na ochorenie COVID-19 nemôže byť v žiadnom prípade finančne prenesená na plecia zamestnancov, rovnako ani platba za zdravotnú starostlivosť v súvislosti s liečbou nezaočkovaného zamestnanca, ktorý ochorie na COVID-19, ako to naznačujú zástupcovia zamestnávateľov.

„Rozumieme potrebe akútne riešiť zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu, avšak návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, ktorý tento týždeň schválila vláda SR na svojom zasadnutí a je prijímaný v skrátenom legislatívnom konaní, je opäť prijímaný bez diskusie so zástupcami zamestnancov. Diskusie a rokovania s vládou v žiadnom prípade nemôžu prebiehať len za účasti podnikateľov a zamestnávateľov a s vylúčením zamestnancov a ich zástupcov, ako tomu bolo počas koronakrízy niekoľkokrát,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.

KOZ SR zároveň vyzýva všetkých zamestnancov, aby na svojich pracoviskách, ako aj v súkromí, naďalej dôkladne dodržiavali zvýšenú pozornosť hygienickej prevencii v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu.