Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien je náš odkaz jasný: Ani v čase ozbrojeného konfliktu a humanitárnej krízy neexistuje priestor pre násilie páchané na ženách a ich obťažovanie

Po pandémii koronavírusu, ktorá so sebou priniesla nielen zdravotné a z nich vyplývajúce aj ekonomické riziká, ale aj ďalšie hrozby pre ženy, sme dnes svedkami agresívnej vojny proti suverénnej krajine a obyvateľom Ukrajiny. Ozbrojené konflikty a humanitárne krízy prinášajú osobitné hrozby a dôsledky práve pre ženy a dievčatá.

Konfederácia odborových zväzov SR vyjadruje solidaritu so všetkými ľuďmi na Ukrajine, osobitne však so ženami, najmä s tými, ktoré sú postihnuté útokmi. Stojíme pri ukrajinských ženách, ktoré sa zúčastňujú boja svojej krajiny proti brutálnej a nezákonnej invázii. Sme solidárni so všetkými ženami a ich deťmi, ktoré utekajú zo svojej domovskej krajiny a hľadajú útočisko v susedných krajinách. Nielen pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ale každý deň voláme po ukončení útokov, žiadame mier, dialóg a spravodlivosť.

Dennodenne sa k nám dostávajú z Ukrajiny zničujúce obrazy a príbehy. Prevažnú väčšinu ukrajinských utečencov, ktorí hľadajú bezpečie v európskych susedných štátoch i mimo nich, tvoria ženy a deti. Najmä ženy a dievčatá sú vystavené sexuálnemu násiliu, vrátane znásilnenia, pohlavne prenosných chorôb, sexuálneho vykorisťovania či nechcených tehotenstiev, ktoré sa používa ako bežná taktika v ozbrojených konfliktoch a ako vojnová zbraň. Ukrajinky v súčasnosti rodia v bombových krytoch, na staniciach metra a v pivniciach. Počas vojny a humanitárnej krízy sa zhoršuje aj domáce násilie a obchodovanie s ľuďmi. „Táto dramatická a bolestivá realita žien, ale aj všetkých obyvateľov, na Ukrajine alebo na úteku z krajiny je pre KOZ SR neprijateľná, preto aj my spoločne s predstaviteľmi ostatných európskych odborov vyzývame členské štáty EÚ a susedné krajiny, aby zabezpečili, že ukrajinským ženám utekajúcim pred vojnou bude udelené pracovné povolenia a bude im umožnené plne sa zúčastňovať na trhu práce hostiteľskej krajiny, čo by zaručilo ich ekonomickú nezávislosť a tak zabezpečilo ich základné potreby,“ uviedol pri tejto príležitosti prezident KOZ SR Marián Magdoško. Je preto potrebné vybudovať pre všetky ženy bezpečnú Európu a svet bez násilia, obťažovania a diskriminácie, poskytnúť im útočisko a ochranu pred vojnou,“ doplnil M. Magdoško.

Môžeme predpokladať, že v priebehu najbližších týždňov sa na náš trh práce bude dostávať vyšší počet zamestnankýň a zamestnancov z Ukrajiny. „Trhu práce to môže do istej miery pomôcť, keďže predpokladáme, že budú primárne obsadzovať pracovné miesta v takých profesiách, ktoré sú dlhodobo nedostatkové (napríklad v IT sektore, sociálnych službách), alebo oslabené v dôsledku pandémie a rôznych protipandemických opatrení (hotelierstvo, gastro, cestovný ruch). Je dôležité, aby sa tieto zamestnankyne a zamestnanci plnohodnotne integrovali do sveta práce na Slovensku a nestali sa nástrojom mzdového a sociálneho dumpingu či cieleného spomalenia rastu miezd,“ uviedla viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. KOZ SR spúšťa aj pre týchto zamestnancov a zamestnankyne pracovno-právne poradenstvo, aby sme im pomohli zorientovať sa v zamestnaneckých právach a povinnostiach na Slovensku. „Sme presvedčení, že k dispozícii im budú aj odborové organizácie pôsobiace v konkrétnych firmách,“ doplnila M. Uhlerová.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien KOZ SR zároveň zdôrazňuje, že organizovanie sa v odboroch je pre ženy dobrým riešením. Odbory sú pre ženy kľúčom k rovnakému a spravodlivému platu, slušným pracovným podmienkam, bezpečným pracoviskám, rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom či k slušným dôchodkom.