UČITELIA, ĎAKUJEM VÁM!

V dnešný deň, 28.marca, si na Slovensku tradične pripomíname Deň učiteľov. Spomeňme si aj my na našich prvých pedagógov, na naše pani učiteľky a pánov učiteľov, bez ktorých by sme nedosiahli to, kým sme dnes. Vzdelanie a škola je základ života. Význam školy sme si všetci naplno uvedomili počas pandémie, keď deti zo dňa na deň ostali doma a učitelia museli okamžite prejsť na nové spôsoby výučby. Znovu sa ukázalo, že byť učiteľom nie je povolanie, je to poslanie. Poslanie bojovať za vzdelanie našich budúcich generácií, aby sa Slovensko posúvalo ďalej vpred.

Naši učitelia a pedagógovia si od každého z nás zaslúžia jedno veľké ďakujem, a to nielen v tento deň. Myslím na nich aj ja a podporujem ich v náročnej práci, ktorú pre spoločnosť robia. Žiaľ, vláda napriek svojim sľubom a záväzkom nie je ochotná odmeniť učiteľov primeranou mzdou. Pamätajme si, že kým budeme generálom platiť viac ako učiteľom, tak vojna tu bude stále.

Dnešný deň si pripomíname aj ako 430.výročie narodenia tvorcu novej pedagogiky Jána Amosa Komenského. Pri tejto príležitosti si spomeňme aj na našich vysokoškolských učiteľov, ktorých zákon stavia na úroveň sezónnych brigádnikov a nedovoľuje im získať riadnu prácu na dobu neurčitú. Diskriminácia našich vysokoškolských učiteľov musí skončiť.

Preto vyzývam kompetentných, aby praktickými krokmi ukázali našim učiteľom a pedagógom, že si ich vážia nielen slovami, ale aj praktickými činmi. Zaslúžia si to. Za všetko to svetlo poznania, ktoré šíria, za osvetu, ktorú robia, za vzdelanie, o ktoré sa starajú.

Vážení učitelia a pedagógovia, máte moju podporu, ďakujem Vám!

Marián Magdoško, prezident KOZ SR