Prvý máj – Sviatok práce, je o solidarite

Pre nás – odborárov je odkaz 1. mája jednoznačný. Posolstvo robotníkov z Haymarket Square nesmie upadnúť do zabudnutia. Tento rok, podobne ako ten minulý, ešte stále čelíme pandémii koronavírusu, ktorá ovplyvnila život v našej krajine vo všetkých oblastiach. Avšak okrem vysokého účtu za Covid pribúdajú výdavky v dôsledku rastúcej inflácie a cien energií, ako aj výdavky spojené s utečeneckou krízou na Ukrajine.
Prvý máj je však príležitosťou, aby sme si pripomenuli, že práve solidarita je základným odborárskym princípom, pod ktorý sa musíme všetci podpísať.