Tlačová konferencia pred začiatkom VIII. zjazdu Odborového zväzu KOVO