Zjazd OZ KOVO si zvolil nové vedenie

Prezident Konfederácie odborových zväzov SR Marián Magdoško sa včera v Senci zúčastnil prvého dňa VIII. zjazdu Odborového zväzu KOVO, najväčšieho odborového zväzu na Slovensku. Ide o najdôležitejšie podujatie a zároveň o zasadnutie najvyššieho orgánu OZ KOVO, ktoré sa koná raz 4 roky. Zjazd OZ KOVO bol výnimočný aj tým, že vo svojej funkcii končil dlhoročný predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna, ktorý sa rozhodol odísť do dôchodku.

Vo svojom prejave sa Marián Magdoško poďakoval končiacemu predsedovi Rady OZ KOVO Emilovi Machynovi za prácu v prospech KOZ SR, kde dlhodobo pôsobil ako člen Predstavenstva KOZ a predtým aj ako viceprezident pre výrobné zväzy. Emil Machyna zastupoval veľmi úspešne KOZ SR aj na rokovaniach tripartity či európskeho sociálneho výboru.

Marián Magdoško ďalej zdôraznil prínos aj ďalších členov OZ KOVO, ktorí jednak pôsobia v rôznych poradných orgánoch či už na národnej a európskej úrovni ako aj tých, ktorí vo svojich fabrikách dennodenne obhajujú záujmy zamestnancov.

Okrem M. Magdoška na zjazde OZ KOVO vystúpili aj ďalší hostia, medzi nimi napríklad generálny tajomník IndustriAll European Trade Union Luc Triangle či predseda českého OZ KOVO Jaroslav Souček.

V rámci pracovnej časti zjazdu bolo jednomyseľne s podporou všetkých prítomných 145-ich delegátov zvolené nové vedenie OZ KOVO. Novým predsedom Rady OZ KOVO sa na najbližšie 4 roky stáva dlhoročný odborár, predseda Základnej organizácie OZ KOVO Podpolianske strojárne Stanislav Ľupták. Podpredsedníčkou Rady OZ KOVO sa opäť stala Monika Benedeková, ktorá tento post zastávala aj v predchádzajúcom období. Marián Magdoško v mene KOZ SR okamžite zablahoželal novému vedeniu OZ KOVO k zvoleniu. Želáme zvolenému predsedovi Rady OZ KOVO Stanislavovi Ľuptákovi veľa síl v novej funkcii a tešíme sa na spoluprácu.

OZ KOVO je najväčší a najvplyvnejší zväz na Slovensku, ktorý si v tomto roku pripomína 29. rokov novodobého samostatného pôsobenia, aktuálne zastrešuje cca 170 tisíc zamestnancov v sektoroch hutníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, elektrotechnický a sklársky priemysel, verejná cestná doprava či bytové hospodárstvo.