XI. zjazd KOZ SR – verejná časť

Pozrite si záznam verejnej časti zasadnutia XI. zjazdu Konfederácie odborových zväzov, ktorý sa koná v Bratislave v dňoch 16.-17.júna 2022.

Delegáti z 25 odborových zväzov rozhodujú o ďalšom smerovaní a vedení KOZ SR na nasledujúce 4 roky.
V rámci verejnej časti vystúpil prezident KOZ SR Marián Magdoško so správou o činnosti KOZ SR od posledného zjazdu, ako aj domáci a zahraniční hostia.
Ako hostia sa zjazdu zúčastnili zástupcovia zamestnávateľských zväzov a organizácií, predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Josef Středula, zástupkyňa generálneho tajomníka Európskej odborovej konfederácie Esther Lynch, predseda vlády SR Eduard Heger a iní.