Na dodatočnej valorizácii platov sme sa dnes nedohodli

Na dnešnom kolektívom vyjednávaní k návrhom dodatkov kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v štátnej a verejnej službe pre rok 2022 zotrvala vláda na aktuálnej ponuke 500 euro vo forme odmeny pre zamestnancov pracujúcich pre štát v roku 2022. Kolektívni vyjednávači za KOZ SR naďalej zotrvali na požiadavke valorizácie platov týchto ľudí, pretože ponúkanú jednorazovú odmenu považujeme za nesystémový krok.

Pri návrhoch kolektívnych zmlúv v štátnej a vo verejnej službe pre roky 2023 – 2024 roky obe strany prezentovali vlastné predstavy percentuálnej valorizácie, pričom jej číselnú hodnotu nebudeme teraz konkretizovať.