Neformálne stretnutie s výkonným riaditeľom európskeho orgánu práce

Európsky orgán práce (ELA) pomáha zlepšovať spoluprácu medzi krajinami EÚ, koordinuje spoločné inšpekcie, vykonáva analýzy a posudzovanie rizika v súvislosti s otázkami cezhraničnej mobility pracovníkov a urovnáva spory medzi krajinami EÚ.

ELA podporuje neúnavné a efektívne úsilie s cieľom pomôcť pri riešení výziev v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje príslušné nariadenie. ELA:

  • pomáha zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ v oblasti mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia presadzovali spravodlivým, jednoduchým a účinným spôsobom;
  • uľahčuje jednotlivcom a podnikom využívať výhody jednotného trhu;
  • pomáha vnútroštátnym orgánom účinne spolupracovať na tom, aby sa pravidlá účinne presadzovali.

Stretnutia s výkonným riaditeľom Európskeho orgánu práce Cosminom Boiangiu a jeho tímom v centrále ELA v Bratislave, ktoré zorganizovala KOZ SR, sa zúčastnili odborári z EOK, MOK a odborových centrál z Maďarska, Česka, Poľska a Nemecka.