Odborníci z Macedónska v rámci študijnej cesty navštívili aj odbory

Získanie členstva v EÚ je zložitý proces, ktorý sa neudeje zo dňa na deň. Keď kandidátska krajina splní podmienky členstva, musí implementovať pravidlá a právne predpisy EÚ vo všetkých oblastiach. Vzhľadom na mimoriadne veľký objem pravidiel a právnych predpisov EÚ, ktoré musí každá kandidátska krajina prijať ako vnútroštátne právo, si ukončenie rokovaní vyžaduje dlhý čas.

Severné Macedónsko je kandidátskou krajinou na členstvo v EÚ už 17 rokov.

Počas tohto predvstupového obdobia sa kandidátom poskytuje finančná, administratívna a technická podpora. Slovenská republika implementuje v Severnom Macedónsku twinningový projekt zameraný na posilnenie ochrany zamestnancov v prípade insolventnosti (bankrotu) ich zamestnávateľa. Podstatou projektu je implementácia Smernice 94/2008/EC o ochrane zamestnancov v prípade insolventnosti zamestnávateľa.

Minulý týždeň sa zástupcovia relevantných inštitúcií zo Severného Macedónska zúčastnili študijnej cesty na Slovensku. Jedným z ich stretnutí bolo aj rokovanie so zástupcami KOZ SR. Macedónci sa zaujímali o fungovanie tripartity a tvorbu legislatívy na Slovensku, o úroveň ochrany práv zamestnancov zo strany odborov v prípade insolventného konania, ako aj o právo odborov predložiť návrh na insolvenčné konanie platobne neschopného zamestnávateľa, či aká je spolupráca s konkurznými správcami v prípade garančného poistenia.

Macedónsku delegáciu prijala prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová a viceprezident František Gajdoš.