Smútime za predsedom odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu

Konfederácia odborových zväzov SR s veľkou ľútosťou prijala správu, že dňa 20. októbra 2022 zomrel vzácny kolega a priateľ, odborár telom i dušou, predseda Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu v SR, pán Ľubomír NOVÁK.

Ľubomír Novák pôsobil aj ako predseda základnej organizácie OZ PBGN SR v Bani Handlová, v máji 2000 bol zvolený do funkcie podpredsedu odborového zväzu. Na jeho čele stál od septembra 2020. Pôsobil ako hlavný vyjednávač kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi odborovými organizáciami, združenými v OZ PBGN SR, a zamestnávateľskými organizáciami, združenými vo Zväze hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR. Bol členom nominačnej komisie pre udeľovanie plakety za rozvoj baníctva na Hornej Nitre.

Konfederácia odborových zväzov SR vyjadruje úprimnú sústrasť jeho rodine a blízkym.

Česť jeho pamiatke.