Z rokovania mimoriadnej Hospodárskej a sociálnej rady SR (24.10.2022)

Témou dnešnej mimoriadnej tripartity bola kompenzácia vysokých cien energií pre podnikateľské subjekty. Okrem zástupcov sociálnych partnerov sa HSR SR konala aj za účasti predsedu vlády SR a predsedu parlamentu.

Podľa prezentovanej schémy pomoci budú mať firmy na Slovensku od 1. januára do 31. marca budúceho roka zastropovanú silovú zložku ceny energií. Pri elektrine to bude na úrovni 199 eur za MWh a pri plyne 99 eur za MWh. Nad túto úroveň preplatí štát 80 % výdavkov. Podmienkou takejto pomoci je však schválenie rozpočtu na budúci rok, o ktorom bude rokovať NR SR. Týmto opatrením by mal byť pokrytý takmer celý sektor firiem okrem energeticky extrémne náročných firmy, ktoré bude riešiť ministerstvo hospodárstva individuálne.

KOZ SR zobrala predložené informácie na vedomie. Dôležité je v prvom rade zachovanie pracovných miest, čo pomoc podnikateľským subjektom do istej miery aj garantuje.

Pomoc pre domácnosti bude predstavená v priebehu nasledujúcich týždňov. Cenníky energií pre domácnosti zverejňuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví spravidla začiatkom decembra.

Viac informácií, ako aj záznam z tlačovej besedy TU:

Dnes som na rokovaní tripartity pri predstavení kompenzácií vysokých cien energií pre podnikateľské subjekty upozornila na dôležitú skutočnosť, a tou je v prvom rade zachovanie pracovných miest a zamestnanosti.

Pomoc pre domácnosti bude predstavená v priebehu blízkych nasledujúcich týždňov.