AKTUALITY

OTVORENÝ LIST PREZIDENTKE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Legislatívny chaos v parlamente dokázal prekonať aj tie najčiernejšie scénare. Obraciame sa preto na prezidentku s riešením: v období do predčasných volieb nech si pri posudzovaní zákonov z NR SR vyžiada aj stanovisko odborov. Od novej vlády budú odbory žiadať zákonnú úpravu postupu pri poslaneckých návrhoch zákonov. Poslanecké návrhy zákonov […viac]