MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová sa zúčastnila posledného Výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie pred európskym kongresom

Výkonného výboru Európskej konfederácie odborových zväzov (EOK), ktorý zasadal v dňoch 30. – 31. marca 2023 na pôde Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), sa aktívne zúčastnila aj prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. V prvý deň stretnutia výbor diskutoval o májovom kongrese EOK, ktorý sa bude konať v Berlíne, vrátane […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Aj mladí Slováci si zaslúžia kvalitné pracovné miesta

V dňoch 15.-16. marca 2023 sa v poľskom Gdansku konal seminár TIME 4 QUALITY JOBS, ktorý bol zameraný na aktuálne problémy mladých pracujúcich ľudí. Organizovali ho EOK a KRAJOWA SEKCIA MLODYCH NSZZ Solidarność za účasti mladých pracovníkov z Poľska, Rumunska, Bulharska, Portugalska a Slovenska. Hlavnou témou seminára boli vplyvy kríz […viac]

CENTRUM PRE VZDELÁVANIE – VZDELÁVACIE AKTIVITY

Pochopenie extrémizmu: Význam vzdelania v dnešnej spoločnosti

Dňa 27.3.2023 sa na pôde Konfederácie odborových zväzov SR uskutočnila významná osvetová aktivita s názvom „Prednášky o pravicovom extrémizme“. Školenie bolo súčasťou národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu a zúčastnili sa ho predsedovia a členovia odborových organizácií, združených v KOZ SR. Téma extrémizmu je aktuálna v každej spoločnosti a dobe. […viac]

AKTUALITY

OTVORENÝ LIST PREZIDENTKE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Legislatívny chaos v parlamente dokázal prekonať aj tie najčiernejšie scénare. Obraciame sa preto na prezidentku s riešením: v období do predčasných volieb nech si pri posudzovaní zákonov z NR SR vyžiada aj stanovisko odborov. Od novej vlády budú odbory žiadať zákonnú úpravu postupu pri poslaneckých návrhoch zákonov. Poslanecké návrhy zákonov […viac]