OTVORENÝ LIST PREZIDENTKE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

CHAOS A HLASOVANIE NA HULVÁTA MUSÍ PRESTAŤ

Legislatívny chaos v parlamente dokázal prekonať aj tie najčiernejšie scénare.

Obraciame sa preto na prezidentku s riešením: v období do predčasných volieb nech si pri posudzovaní zákonov z NR SR vyžiada aj stanovisko odborov.

Od novej vlády budú odbory žiadať zákonnú úpravu postupu pri poslaneckých návrhoch zákonov.
Poslanecké návrhy zákonov by už naďalej nemalo byť možné posunúť do druhého čítania bez toho, aby povinne obsahovali aj vyjadrenie a stanovisko odborov. Táto jednoduchá zmena by zastavila zneužívanie poslaneckých návrhov zákonov. A každej vláde by to skomplikovalo možnosť obchádzať štandardnú tvorby legislatívy. No najdôležitejšie je, že by sa pri predkladaní takýchto zákonov prestal ignorovať názor a záujem zamestnancov.

OTVORENÝ LIST PREZIDENTKE SR v PDF formáte