Bojujeme za práva a záujmy pracujúcich – 1. mája a každý ďalší deň v roku

Tlačová správa

Svet je v permanentnom krízovom režime: energetická kríza, klimatická kríza, vojna na Ukrajine, vysoká inflácia a dôsledky pandémie Covid-19 vytvárajú neistotu a mnohých ľudí vrhajú do existenčných problémov a obáv z budúceho vývoja. Sviatok práce je pre KOZ SR nielen symbolom boja za spravodlivé pracovné podmienky a dôstojný život, ale 1. máj je neoddeliteľne spojený aj s myšlienkou solidarity. Spravodlivá a pokojná budúcnosť, silný sociálny štát a efektívne verejné služby – sú prioritami odborov.

Chudoba obyvateľov Slovenska, do ktorej sa vplyvom inflácie a rastúcimi cenami všetkých komodít dostali, je hrozivá a neprijateľná. Zdražovanie rekordne ukrojilo aj z platov. Reálne mzdy sa prepadli na 22-ročné minimum. Životná úroveň pracujúcich sa vlani znížila prvýkrát za 10 rokov. 

KOZ SR ponúkla kompetentným konkrétne protiinflačné riešenia, ktoré boli nápomocné mimoriadne zložitú situáciu rodín, samoživiteľov, zamestnancov, dôchodcov, ako aj firiem, podnikateľov a verejných inštitúcií aspoň čiastočne zvládnuť. Náš boj bol úspešný. Brzda cien energií, či cielená pomoc skupinám obyvateľstva, ktoré z rôznych dôvodov prepadli sieťou akejkoľvek protiinflačnej pomoci, ako aj zvýšenie minimálnej mzdy, prispeli k zlepšeniu situácie ľudí. Predovšetkým však odbory v mnohých kolektívnych vyjednávaniach zabezpečili lepšie pracovné podmienky a viac peňazí v peňaženkách zamestnancov. Dobré mzdy a platy a spravodlivé pracovné podmienky, z ktorých sa dá vyžiť, sú však možné len vďaka kolektívnym zmluvám. Tie poskytujú najlepšiu ochranu pred krízami. Európska smernica o minimálnych mzdách je skvelá príležitosť. Táto smernica stanovuje, že 80 % zamestnancov v členskom štáte musí byť pokrytých kolektívnymi zmluvami do roku 2030. Vypracovanie akčného plánu tohto procesu bez účasti sociálnych partnerov nebude možné.

Paradoxne aj vďaka krízam, ktoré nás v poslednom období postihli, sme ešte viac odhodlaní presadzovať práva zamestnancov a bojovať za také pracovné podmienky, ktoré sú v iných krajinách EÚ štandardom. Či už ide o skrátený pracovný čas, dôstojnú mzdu, či silnú pracovnoprávnu ochranu. Celá spoločnosť – politici, zamestnávatelia, verejnosť, si musí uvedomiť, že v čase reálnych negatívnych dopadov nízkych miezd na Slovensku, aj v spojitosti s aktuálnou inflačnou a energetickou krízou, je potrebné posunúť diskusiu o minimálnej mzde a fenoméne tzv. pracujúcej chudoby, kedy ľudia len s ťažkosťami pokrývajú náklady domácností, a to aj napriek tomu, že sú normálne zamestnaní, do roviny dôstojnej minimálnej mzdy. 

Téme práce sa v ponovembrovom vývoji venuje veľmi málo pozornosti. Pritom práve budúcnosť práce sa neustále snažíme predvídať a tvoriť ako odborári na národnej, regionálnej, európskej, aj podnikovej úrovni. Je to čoraz ťažšie, keďže svet práce sa veľmi rýchlo mení. Či už vďaka príchodu nových technológií, reakcií na klimatické zmeny, reakcií na všetky typy diskriminácie a úplne nových typov nerovností, ktoré sa niektorí zamestnávatelia snažia zaviesť do sveta práce. Rovnako dôležité je aj zapojenie odborov a zamestnancov do procesu spravodlivej transformácie a implementácie politík. 

KOZ SR bude vždy bojovať za práva a záujmy pracujúcich – 1. mája a každý ďalší deň v roku.