Štáty Európskej únie chcú do roku 2030 dosiahnuť nulovú úmrtnosť pri výkone práce

Takmer 300 delegátov medzi nimi politici, úradníci a zástupcovia sociálnych partnertov, ktorí zastupovali všetky členské štáty Európskej únie. Rovnako nechýbali ani odborníci na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Samitu BOZP vo švédskom Štokholme sa zúčastnil Peter Rampašek za KOZ SR spolu so zástupcom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Adamom Šulíkom. Švédsku vládu zastupovala ministerka pre rodovú rovnosť a pracovný život Paulina Brandbergová. Samit sa niesol v znamení viacerých dôležitých a aktuálnych tém. Vplyv práce na duševné zdravie, úmrtia súvisiace s výkonom práce či vplyv a zmena klímy na BOZP.

Odborníci a odborári v súčasnosti sledujú, akým spôsobom sa napĺňa strategický rámec EÚ, ktorý rieši práve oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Šéfka rezortu pre rodovú rovnosť a pracovný život Paulina Brandbergová podotkla, že „všetci sa snažíme a chceme dosiahnužť tzv. víziu nulová úmrtnosť, ktorá hovorí o tom, aby sa úplne predchádzalo úmrtiam v súvislosti s výkonom práce“.

O tom svedčí aj väčšinová podpora memoranda o nulovej pracovnej úmtnosti do roku 2030 zo strany európskych autorít, ku ktorému sa pripojila aj KOZ SR spolu s ministerstvom práce.

Komisár EK pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit zdôraznil, že „zdravie a bezpečnosť sa týkajú všetkých európskych občanov, či už pracujú v továrni, kancelárii, predávajú tovar v obchode alebo sa starajú o pacientov v nemocnici“. V oblasti BOZP sme sa podľa neho od júna 2021, kedy sme predložili strategický rámec EÚ, pohli výrazne vpred. Nástrahy sú však stále, a to nielen v rámci fyzického zdravia, ale čoraz viac aj toho duševného.

Sme si vedomí, že dôležitosť podpory a samotného nastavenia BOZP sa ukázala aj v uplynulých pandemických rokoch. Diskusie ešte nekončia a pokračovať budeme v s septembri, a to v rámci španielskeho predsedníctva Rady Európy v Tolede.