Mladá odborárka získala miesto v renomovanom európskom vzdelávacom programe ETUI

Mladá odborárka Paulína Stašková z Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA bola v máji tohto roku vybratá ako účastníčka ročného vzdelávacieho programu s názvom „Mladí európski lídri“ určeného pre mladých európskych odborárov. Tento ročný cyklus vzdelávania je zabezpečovaný ETUI (Európsky odborový inštitút), nezávislým výskumným a školiacim centrom Európskej odborovej konfederácie. Cieľom tohto európskeho programu školenia pre mladých odborových lídrov je pripraviť ich na zodpovednú prácu v rámci odborového zväzu. S dôrazom na európsky rozmer sa tento program stáva dôležitým krokom pri posilňovaní sociálneho rozmeru Európskej únie. Účastníci profitujú z diskusií, skupinovej práce a študijných návštev, ktoré vedie multikultúrny tím lektorov. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky poskytla odborárke z OZ DLV plnú podporu v tomto vzdelávacom programe.

Počas prvého týždňa kurzu, ktorý sa konal v Bruseli, sa Paulína Stašková zoznámila s mladými odborármi z desiatich európskych krajín vrátane Poľska, Bulharska, Nemecka, Lotyšska, Litvy, Rumunska, Talianska, Albánska, Španielska a Slovinska. Prvé dni boli venované informovaniu sa o situácii v odborových zväzoch ostatných krajín. Účastníci identifikovali spoločné témy a rozpútali diskusie. Okrem toho získali pohľad na úlohu odborov na európskej úrovni, stretli sa s rôznymi aktérmi z EÚ a navštívili Európsky parlament. Prednášky boli oživené interaktívnymi skupinovými aktivitami. V závere prvej časti kurzu boli vytvorené pracovné skupiny a výber vlastnej témy a problematiky, ktorej sa budú účastníci nasledujúcich týždňov a kurzov venovať.

Ako uviedla Paulína Stašková: „Predtým, ako sa zúčastním ďalšieho vzdelávacieho týždenného kurzu v Slovinsku, pracujem vo vopred určenom kolektíve na spoločnom projekte. Výstupom samostatnej práce počas obdobia medzi prezenčnými kurzami je analytický dokument, ktorý odprezentujeme na nadchádzajúcom vzdelávacom týždni v Slovinsku.“