Odborársky podcast: Sebaobetovanie, uprednostňovanie potrieb iných, aj veľa časovo náročnej práce (v domácnosti) po práci

Odborársky podcast pri príležitosti MDŽ. Monika Uhlerová, Martina Nemethová, Šárka Homefray

Medzinárodný deň žien – sviatok s dávnou tradíciou, nekomunistický, OSN vyhlásený za celosvetový. A napriek tomu sa ho v našej spoločnej minulosti podarilo pretaviť do akejsi oslavy ženskej krásy, kedy ženy dostávajú raz za rok kyticu kvetov karafiátov.

Najmä štýl, akým sa pripomínal a oslavoval v časoch socialistických dodnes bráni mnohým ženám i mužom v tom, aby si tento deň obľúbili v súčasnosti. Alebo vari nemajú české a slovenské ženy skutočne čo oslavovať? Aké stereotypné chápanie MDŽ doteraz pretrváva? Aké sú u nás najčastejšie bariéry, s ktorými sa ženy stretávajú? Ako zlepšiť ich finančné zabezpečenie? Darí sa ženám dostatočne zosúlaďovať rodinný a pracovný život? A čo rodové stereotypy?

Pretože marec je nielen mesiacom knihy, ale aj mesiacom ženskej histórie, o Medzinárodnom dni žien a ich postavení v spoločnosti i na trhu práce sme sa rozprávali v slovensko-českom zložení s prezidentkou KOZ SR Monikou Uhlerovou a Šárkou Homfray, podpredsedníčkou Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií z Českej republiky.

 

V podcastoch máme ambíciu pravidelne komentovať aktuálne dianie v sociálnej oblasti, zamestnaneckom prostredí, pracovnoprávnej legislatívy, ale aj spoločenské pomery v úzkej spojitosti s portfóliom činnosti odborov.

Podcast Konfederácie odborových zväzov SR, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov v Slovenskej republike môžte sledovať aj TU.