Otvorený list prezidentky KOZ SR vedeniu spoločnosti DELL s.r.o.

KOZ SR dnes zaslala vedeniu Dell s.r.o. otvorený list v súvislosti s krokmi spoločnosti voči odborovej organizácii Technologies Unions Slovakia, ktoré výrazným spôsobom zasahujú do postavenia a práv zamestnancov i ich súkromných životov.

KOZ SR ostro odsudzuje aktuálne konanie spoločnosti Dell vedúce k postupnému ukončovaniu pracovných pomerov s funkcionármi tejto základnej odborovej organizácie v snahe obmedziť pôsobenie odborov. Z desiatich členov predsedníctva odborov Technologies Unions Slovakia, zodpovedných za kolektívne vyjednávanie, už štyrom zrušili pracovnú pozíciu a trom doručili výpoveď. V konaní spoločnosti vidíme praktiky zastrašovania a manipulácie voči zamestnancom.

Ochrana odborového funkcionára prostredníctvom zákona č. 311/2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov predstavuje základný prostriedok ochrany zamestnanca voči svojvôli zamestnávateľa.

Nerešpektovanie zákonov, podkopávanie práva odborovo sa organizovať za účelom obhajoby sociálnych a ekonomických záujmov pracujúcich a oslabovanie demokracie na pracovisku, vrátane sociálneho dialógu, považujeme za destabilizáciu a eróziu základných pilierov právneho štátu.

KOZ SR ako najväčšia reprezentatívna organizácia zamestnancov v Slovenskej republike, ktorá spája zväzy, odborové organizácie a ich členov a zastupuje ich záujmy pred štátom a zamestnávateľmi, vyjadruje podporu a solidaritu nielen prepusteným odborárom, ale aj všetkým zamestnancom Dell s.r.o v ich spravodlivom zápase za svoje práva a za slušné pracovné a mzdové podmienky, ako aj podporu ďalšej spolupráci s odborovou organizáciou Technologies Unions Slovakia do budúcnosti.