Odborársky podcast: Železničná doprava je doprava budúcnosti

Odborársky podcast, Martina Nemethová, František Zaparanik
Odborársky podcast, Martina Nemethová, František Zaparanik

Nie je to prvýkrát, čo Odborové združenie železničiarov upozorňuje zodpovedných tohto štátu na situáciu v rezorte. V týchto týždňoch prebiehajúce verejné zhromaždenie zamestnancov železničného sektora boli organizované najmä preto, aby železničiari opätovne poukázali na pretrvávajúci zlý stav sektoru železničnej dopravy a vyzvali predstaviteľov štátu a štátnych podnikov, aby mali na zreteli, že bez dobre fungujúcej a konkurencieschopnej železničnej dopravy bude štát ochromený. Slovensko nerieši otázky modernizácie, digitalizácie a investícií do budúcnosti.

Zamestnanci železníc sú za inovácie a pokrok v železničnom sektore, za opatrenia, ktoré prinesú progres v zabezpečení a bezpečnosti prevádzky. Toto však nebude možné dosiahnuť bez dobre zaplatených a kvalifikovaných zamestnancov, pracujúcich v bezpečnom a zdravom prostredí.

O situácií v železničnom sektore sme sa rozprávali s predsedom Odborového združenia železničiarov Františkom Zaparanikom.

 

——————————————————————————————————————-

V podcastoch máme ambíciu pravidelne komentovať aktuálne dianie v sociálnej oblasti, zamestnaneckom prostredí, pracovnoprávnej legislatívy, ale aj spoločenské pomery v úzkej spojitosti s portfóliom činnosti odborov.

Podcast Konfederácie odborových zväzov SR, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov v Slovenskej republike.