Hlas mladých môže ovplyvniť nielen dianie v Európe, ale aj doma

Rada mladých KOZ SR, 12-13.apríl 2024

Minulý víkend, 12. a 13. apríla 2024, sa konalo zasadnutie Rady mladých KOZ SR v malebnom prostredí Lopušnej Doliny. Mladí zástupcovia odborových zväzov diskutovali najmä o aktuálnych témach a plánoch na nadhadzujúce obdobie.

Zasadnutie viedli predseda rady mladých Ferdinand Chomo a viceprezident KOZ SR František Gajdoš. Prezentácia aktuálnej činnosti, vyhodnotenie úspechov, ale aj výzvy a plány na zlepšenie činnosti boli súčasťou prvého dňa rokovania.

Jedným z dôležitých bodov stretnutia bola príprava prednášajúcich tímov zložených z mladých odborárov navštevujúcich stredné školy. Zúčastnení sa zamerali na prípravu tohto projektu a výber jednotlivých tímov, v ktorých budú pôsobiť v rámci svojich regiónov. Mladí odborári sa tiež zapojili do tvorby plánu na rok 2024. Večer pokračoval neformálnymi rozhovormi.

V sobotu bol pripravený workshop zameraný na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu ktorý viedol zahraničný tajomník KOZ SR Miroslav Hajnoš, na ktorom sa mladí odborári dozvedeli viac o procese volieb, ich význame, ale aj o fungovaní európskych inštitúcií. V tomto období je veľmi dôležité osloviť hlavne mladú generáciu, aby využila svoje právo voliť a volieb sa zúčastnila. Je potrebné ľuďom vysvetliť, prečo je dôležité voliť a že ich hlas bude mať vplyv na ich život. Avšak zložitosť systému tvorby politiky EÚ a žargón EÚ odrádzajú mladých ľudí. Politiky EÚ je potrebné prispôsobiť najmä životu mladých ľudí.

Tak ako každé zasadnutie, aj toto spojilo mladých ľudí z rôznych pracovných oblastí a kútov Slovenska, aby presadzovali to, čo majú všetci spoločné – túžbu tvoriť lepší a spravodlivejší svet, Slovensko a odbory.