Sviatok práce: Solidarita je naša sila!

Monika Uhlerová a vedenia odborárov
Monika Uhlerová a vedenia odborárov

Milí odborári, zamestnanci, kolegovia a priatelia,

viete, čo spája tri základné ciele odborov, ktorými sú: VYŠŠIE MZDY, VIAC VOĽNÉHO ČASU A VIAC ISTOTY? Predsa SILNÉ KOLEKTÍVNE ZMLUVY. Tie sú odpoveďou na rastúcu neistotu v spoločnosti.

Prvý máj – Sviatok práce je symbolom našej neustálej snahy o dôstojné pracovné podmienky. Máme spravodlivé pracovné podmienky? Sme primerane ohodnotení za svoju prácu? Má každý zamestnanec zodpovedajúce sociálne zabezpečenie v prípade choroby, staroby alebo nezamestnanosti? Tieto otázky nám ukazujú, že práca ako téma si zaslúži našu pozornosť nielen dnes, ale aj každý deň.

My – odbory, zabezpečujeme, aby sa ľudia nemuseli cítiť bezbranní tvárou v tvár mnohým otrasom súčasnosti. Spolu s odborármi združenými v odborových zväzoch pod hlavičkou KOZ bojujeme za práva zamestnancov každý deň. Sila našich členov nám dáva vietor do plachiet – najmä v čase, keď je nevyhnutné ozdraviť verejné financie. Riešením je postupná konsolidácia, ktorá nebude tlmiť ekonomiku a nespôsobí recesiu. Zdravé verejné financie nesmú „zaplatiť zamestnanci“. Našou odpoveďou je solidarita. To je jediný spôsob, ako bojovať za pracovné práva.

Spoločne sa zasadzujeme za väčšie pokrytie kolektívnym vyjednávaním. Pretože prináša mnoho výhod – viac peňazí, lepšie pracovné podmienky, bezpečné vyhliadky do budúcnosti, lepšiu kvalitu života. Kolektívne zmluvy jednoducho ponúkajú viac: Väčší plat, viac voľného času, viac istoty.

Hospodárstvo, spoločnosť a svet práce sa stávajú klimaticky neutrálnymi a digitálnymi. Našou úlohou je formovať zmeny sociálne spravodlivým spôsobom. Na to potrebujeme viac spolurozhodovania, pretože transformácia nemôže byť úspešná bez zamestnancov a ich odborov. Je potrebné, aby sa zamestnancom otvárali nové perspektívy: prostredníctvom kvalifikácie, odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania. Pracujeme na spravodlivom rozdelení záťaže. Technologické zmeny je potrebné premeniť na sociálny pokrok.

Riešenie súčasných problémov spočíva v spolupráci, a nie v nenávisti a rozdelení. Budeme brániť naše záujmy – vo fabrikách, za pracovnými stolmi i v uliciach.

Nech je nielen Prvý máj príležitosťou na to, aby sme si uvedomili dôležitosť solidarity a jednoty medzi pracujúcimi. Len spoločne môžeme dosiahnuť zmeny, ktoré si želáme. Solidarita je naša sila!