Deň Európy 2024 – Aj odbory boli jeho súčasťou!

Je dôležité aj z pozície odborov zdôrazňovať a vysvetľovať dôležitosť európskeho spoločenstva pre jednotlivé členské štáty a ich obyvateľov. Je mnoho benefitov, ktoré prináša členstvo v EÚ slovenským občanom, ale najviac jej sociálny rozmer, ktorý sa následne musí pretaviť aj do národného kontextu. Na výhody je potrebné nazerať optikou realizácie sociálnych a zamestnaneckých práv. Európsku úniu preto možno vnímať ako veľký sociálny projekt prinášajúci množstvo sociálnych opatrení, ktoré by sa realizovali a napĺňali oveľa ťažšie, keby sme neboli členskou krajinou EÚ.

Aj z tohto dôvodu sme boli súčasťou oslavy symbolických narodenín Európskej únie v Starej tržnici v Bratislave – Dňa Európy, ktorý sa konal 9. mája 2024.

V infostánku KOZ SR sa účastníci mohli dozvedieť nielen aktuálne informácie z našej činnosti, ale aj to, čo členstvo v EÚ reálne znamená pre slovenských pracovníkov, aké legislatívne opatrenia v ich prospech prináša.