Európska odborová konfederácia diskutovala o kľúčových témach: Očakávané voľby a ich dopad na práva pracovníkov

Na nedávnych rokovaniach Európskej odborovej konfederácie (EOK) sa stretli predstavitelia EOK, členovia Výboru EOK pre participáciu pracovníkov a podnikovú politiku, ako aj odborníci z rôznych inštitúcií, aby diskutovali o aktuálnych otázkach a prebiehajúcich tripartitných rokovaniach na európskej úrovni.

KOZ SR na stretnutí zastupovala Erika Bršelová, predsedníčka Odborového zväzu potravinárov SR. Hlavnými témami diskusií boli revízia Smernice o európskych zamestnaneckých radách, Smernica o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti, blížiace sa európske voľby plánované na týždeň od 6. do 9. júna 2024, ochrana kolektívnych práv pracovníkov a ďalšie.

V nadväznosti na blížiace sa európske voľby vydala EOK Manifest, ktorý je k dispozícii aj v slovenskom jazyku. Tento manifest zdôrazňuje význam nadchádzajúcich volieb, ktoré určia zloženie európskych orgánov a následne aj smerovanie Európskej únie. Dôležitou otázkou je, či sa Únia bude uberať cestou progresu a solidarity, pričom bude rešpektovať práva zamestnancov, alebo či zvolí cestu úsporných opatrení, ktoré môžu mať výrazné dopady na pracujúcich ľudí.

Európske voľby sa na Slovensku uskutočnia 8. júna 2024, preto EOK vyzýva všetkých občanov, aby využili svoje právo voliť a prispeli k formovaniu budúcnosti Európskej únie s ohľadom na práva a ochranu zamestnancov.