Vyhlásenie vedenia slovenských a českých odborov

Tlačová správa

Prezidentka KOZ SR (Konfederácia odborových zväzov SR) Monika Uhlerová a predseda ČMKOS (Českomoravská konfederácia odborových zväzov) Josef Středula na svojom pravidelnom bilaterálnom stretnutí, tentokrát v českých Horních Počernicích, ostro odsúdili stredajší politicky motivovaný útok na premiéra Roberta Fica po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej.

Pre odborárov je násilie neprípustné a odsúdeniahodné, nech prichádza odkiaľkoľvek. Násilie nemá miesto v žiadnej civilizovanej diskusii alebo riešení konfliktov. Takéto prejavy rúcajú stabilitu štátu, podnecujú spoločenský chaos a nenávisť v spoločnosti, rozpoltenosť v názoroch a postojoch.

Je smutné a znepokojujúce, že sa stretávame s činmi, ktoré podkopávajú základy našej spoločnosti a ohrozujú bezpečnosť a dôstojnosť každého z nás.

Odbory vždy bojujú s latentným nepriateľom a konfliktom. Tento konflikt je však prirodzený, vychádzajúci z rôznosti záujmov, ktoré majú priestor v pluralitnej spoločnosti. Konflikt musí byť kultivovaný v dialógu a konštruktívnej diskusii. To sú nástroje, ktoré musia mať priestor v civilizovanej spoločnosti. Musíme konštatovať, že práve silnou fragmentáciou spoločnosti so silnou polarizujúcou líniou sme dospeli do dnešnej situácie.

Vyzývame preto na zmierenie, upokojenie vášní a nenávisti v spoločnosti, na zmenu atmosféry v spoločnosti, na zmenu postoja politikov i médií, na zmenu rétoriky a návrat k vzájomnému dialógu. Nech je pomyselný konflikt len v ideovej a ideologickej rovine a hľadanie riešení nech posúva spoločnosť vpred. Nech sa nikdy nezmení na násilie verbálne či fyzické.

Vyzývame všetky nezávislé, slobodné a demokratické odborové organizácie, ako aj politikov, zamestnávateľov a širokú verejnosť v oboch krajinách, aby sa zjednotili v boji proti nenávisti. Útok na zvoleného politika je útokom na naše demokratické hodnoty. Spoločnosť, v ktorej dominuje strach z iných a v ktorej môžu byť skutočné príčiny sociálneho nepokoja skryté za obviňovaním nepriateľa, je pre odborárov absolútne neprijateľná.

Musíme podniknúť kolektívne kroky v boji proti trendu fragmentácie spoločnosti na medzinárodnej, európskej, národnej i regionálnej úrovni. Spoločne totiž my – odborári, ako výkladná skriňa občianskej spoločnosti, zohrávame, zásadnú úlohu pri zabezpečovaní budovania spravodlivejšej a rovnejšej spoločnosti založenej na princípoch demokracie, tolerancie a solidarity.

Naše myšlienky sú s premiérom Ficom, jeho rodinou a občanmi Slovenska.

Horní Počernice, Česká republika, 16.5.2024